Tìm kiếm

Tải GDownloader

Phiên bản:  nkvs_online_installer.exe

Dung lượng:  12 MB

Mã MD5:  6036ED28D90F6F8B28A5CCECDA0F74D5

download

Tải Bản Mini client

Phiên bản:  nkvs_mini_setup_2.103.140.exe

Dung lượng:  171 MB

Mã MD5:  B70C10CEEA1ED60722C19B7112EA341B

download

Tải Bản Chơi Ngay

Phiên bản:  Ngạo Kiếm Vô Song 2.103.134

Dung lượng:  238 MB

Mã MD5:  82138CCCB13859F378F8BBE37106FF5C

download

Hướng dẫn tải game và cài đặt : TẠI ĐÂY

Hướng dẫn khắc phục lỗi game : TẠI ĐÂY

Nhấp để cài đặt