Tìm kiếm

Tải bản đầy đủ

Phiên bản:  nkvs_setup_2.103.122.exe

Dung lượng:  3.6 GB

Mã MD5:  6036ED28D90F6F8B28A5CCECDA0F74D5

download

Tải Bản Mini client

Phiên bản:  nkvs_mini_setup_2.103.124.exe

Dung lượng:  171 MB

Mã MD5:  B70C10CEEA1ED60722C19B7112EA341B

download

TẢI BẢN ONLINE INSTALLER

Phiên bản:  nkvs_online_installer.exe

Dung lượng:  670 KB

Mã MD5: 

download

Tải Bản Chơi Ngay

Phiên bản:  Ngạo Kiếm Vô Song 2.103.123

Dung lượng:  197 MB

Mã MD5:  82138CCCB13859F378F8BBE37106FF5C

download

Hướng dẫn tải game và cài đặt : TẠI ĐÂY

Hướng dẫn khắc phục lỗi game : TẠI ĐÂY

Nhấp để cài đặt