Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

02-05-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng ngày vàng với nhiều lợi ích sẽ chỉ diễn ra một ngày duy nhất, 02/05/2020.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 02/05/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 02/05/2020.
  • Thời gian phát quà từ ngày 04 đến 05/05/2020

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó.
  • Đặc biệt nếu quy đổi 60000 vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng
Ví dụ:
  • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng, không nhận được quà mốc 6000 vàng.
  • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại Hiệp tích lũy đạt mốc 60,000 vàng sẽ nhận được quà x2 mốc 30,000 vàng, không nhận được quà mốc 15,000 vàng và 6000 vàng

Phần thưởng máy chủ Đế Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Chân Khí 5v

2

khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

 Khóa

Phần thưởng máy chủ Địa Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Đá Tẩy Luyện

200

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

40

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

50

Không Khóa