Trang chủ / Sự kiện

Điều chỉnh Ải Hưng Long

05-09-2018

Chia sẻ

Tương truyền, Ải Hưng Long là nơi các phe cánh tà đạo thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu dân lành. Là một bậc chính nhân quân tử, thấy việc chướng tai gai mắt há lại để yên cho bọn ác lộng hành?

Sau bảo trì ngày 06/09/2018, Ải Hưng Long sẽ có một số điều chỉnh như sau:

 

Điều chỉnh Ải Hưng Long

Giới thiệu

  • Tăng độ khó Ải Hưng Long
  • Sửa rơi đồ Tiểu Quái ở Ải Hưng Long.

Điều chỉnh cụ thể

  • Cấp Quái ảnh hưởng đến lượng HP
  • Tỷ lệ vật phẩm rơi của quái thành x2 so với trước đây.
  • Thưởng phân thành hai loại lớn là thành công và thất bại.
  • Người chơi vượt ải thành công sẽ dựa vào số điểm vượt ải cuối để phân mốc nhận thưởng.