Trang chủ / Sự kiện

Linh Thạch cấp 7

05-09-2018

Chia sẻ

Hành tẩu giang hồ, ai ai cũng mong muốn được sở hữu những món trang bị tối tân, thời thượng. Vừa hay, trong thế giới Ngạo Kiếm Vô Song đang rò rỉ thông tin về Linh Thạch cấp 7 - một loại linh thạch có thể giúp cho quý vị anh hùng nâng cao lực chiến của mình một cách rất hiệu quả.

 Để sở hữu nhanh loại linh hoạt quý hiếm này, hãy cùng Phương Phàm theo dõi thông tin chi tiết như sau:

 

Linh Thạch cấp 7

Linh Thạch thông qua tăng cấp Nguyên Thạch có thể tăng cấp đến Linh Thạch Cấp 7. 

- Linh Thạch Cấp 7 cần lắp trên Lỗ Khảm cấp 7.

- Lỗ Khảm Cấp 6 thông qua Đá Mài Cấp 7 tăng cấp thành Lỗ Khảm Cấp 7.

 

Tăng cấp Lỗ Khảm

Người chơi cần đến chỗ Dã Luyện Sư tiến hành thao tác tăng cấp Lỗ Khảm, mở giao diện tăng cấp xong, người chơi cần bỏ trang bị cần tăng cấp Lỗ Khảm và Đá Mài mới số lượng nhất định vào. 

- Tăng cấp Lỗ Khảm Cấp 7 cần Lỗ Khảm Cấp 6 và Đá Mài Cấp 7 tương ứng.

- Chỉ có trang bị bậc 7 trở lên của Lỗ Khảm Cấp 6 mới có thể tăng cấp đến Lỗ Khảm Cấp 7. Tăng cấp lần lượt từ trên xuống dưới, Đá Mài còn dư sẽ trả về túi.

- Toàn bộ trang bị dùng chung 1 loại Đá Mài

 

Cách thức tăng cấp và phạm vi của Linh Thạch Cấp 7

Chỉ có thông qua Nguyên Thạch hợp thành Linh Thạch mới có thể tăng cấp đến Linh Thạch Cấp 7.

- Linh Thạch Cấp 7 chỉ có thể thông qua 3 Linh Thạch Cấp 6 cùng loại và một Linh Thạch Hợp Quyển Cấp 7 để hợp thành.

- Linh Thạch sau khi hợp thành là Linh Thạch-IV-"Tên Linh Thạch".

Danh sách linh thạch bậc 7

Tuyệt Thế Yêu Cơ 

Nguyên Tố (Triều)

Ngụy Dũng

A Tu La Pháp Vương

Mộ Dung Cang

Kiếm Vũ Hiên

Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Viên Triển Lượng

Tinh Vẫn Kiếm Khách

Thiển Âm

Trương Dực Dung

Thượng Quốc Lan

Yến Phọc

Cao Phong

Thù Hoàng [Dương]

Tăng Kim Phú

Thù Hoàng [Âm]

Khang Ninh Hoàng Hậu

Vu Triển Bằng

Triệu Nương Kim

Kiếm Thần

Tiền Huệ Kiệt

Âu Thiên Dương

Tôn Gia Tân

Âu Thiên Âm

Lý Nạp

Ngũ Hành Kiếm Tông [Kim]

Chu Kỳ

Ngũ Hành Kiếm Tông [Mộc]

Ngô Xán

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thủy]

Trịnh Thần Dương

Ngũ Hành Kiếm Tông [Hỏa]

Vương Phi

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thổ]

Phùng Việt

Kẻ Thần Phạt

Trần Khải Lập

Nguyên Tố (Nghĩa)

Độc Cô Lạc Vân