Trang chủ / Sự kiện

Chăm Sóc Cổ Thụ

27-01-2019

Chia sẻ

Quý Đại hiệp thân mến,

 

Cây Phát Lộc sẽ xuất hiện Tại thành chính Dương Châu từ ngày 27/01 - 29/01. Nếu chăm sóc Cây Phát Lộc sẽ có cơ hội nhận được những bảo rương giá trị, đại hiệp đừng bỏ lỡ nhé!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày 27/01/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 29/01/2019.
 • Nhân vật đạt cấp 40 trở lên được tham gia.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, sẽ xuất hiện 1 cây Cây Phát Lộc tại một chỗ bất kỳ ở thành chính Dương Châu.

 

 

 • Đại hiệp tiến hành nhấp vào Cây Phát Lộc sẽ xuất hiện giao diện bên dưới:

 

 

 • Đại hiệp có thể thông qua nhấp Chăm Sóc Cổ Thụ nhận được 1 Rương Cổ Thụ. Giản cách mỗi lần nhận thưởng là 5 phút.
 • Đại hiệp nhấp tốn Vàng rung cây sẽ xuất hiện giao diện sau:
 • Mỗi ngày Đại hiệp lần đầu sẽ được miễn phí rung cây 1 lần. Sau đó Đại hiệp cần tốn 90 Vàng/1 lần rung cây. Mỗi lần rung cây có thể nhận được 1 Rương Phát Lộc.
Lưu ý
 • Cây Cổ Thụ sẽ duy trì trong thời gian sự kiện.
 • Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ tối đa có thể nhận được 6 Rương Cổ Thụ.
 • Tối đa mỗi ngày Đại hiệp có 50 lần rung cây bằng Vàng.

Phần thưởng

 

Rương Cổ Thụ

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

2 vạn Bạc Khóa

1

Khóa

2000 Vàng Khóa

1

Khóa

Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)

1

Khóa

 

Rương Phát Lộc

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Cống hiến sư môn (500)

1

Khóa

Bạc khóa ( 10 vạn )

1

Khóa

Vàng khóa ( 1 vạn )

1

Khóa

Hoạt lực ( 5000 )

1

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

2

Khóa

1000 Cống Hiến Sư Môn

1

Khóa

5000 Vàng Khóa

1

Khóa

5 vạn Bạc Khóa

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Rương Bát Quái

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Liên LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Bội LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Phù LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Y Phục LV8

1

Khóa

Thẻ kinh nghiệm x2 (12h)

1

Khóa

Ma đao thạch 7 - rương

1

Khóa

Hộ Giáp Phiến 7 - rương

1

Khóa

Ma đao thạch 7 - rương

1

Khóa

Phong Ấn Võ Thần (hạn sử dụng 6h)

1

Khóa

Túi chọn danh vọng ( 9 chọn 1 )

2

Khóa