Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

15-05-2019

Chia sẻ

Châu hoàn hợp phố, một sự kiện hấp dẫn với những phần quà giá trị đang chờ chư vị đại hiệp khám phá!

Thời gian và điều kiện

  • Sự kiện diễn ra từ 00h00 ngày 15/05 đến 23h59 ngày 31/05/2019.
  • Phạm vi máy chủ : tất cả máy chủ 
  • Người chơi đạt cấp 60 có thể tham gia.

Nội dung

1. Trong thời gian sự kiện, người chơi tham gia Đào Bảo, Giang Hồ Lịch Luyện (10 lần), Truy Nã, Vận Tiêu, Bí Cảnh,... mỗi lần có thể nhận được 1 Thành Trì (Khóa).

Hoạt động

số lần tham gia

Thành Tri nhận được

Tổng

Đào Bảo

2

1

2

Giang Hồ Lịch Luyện

1

1

1

Truy Nã

3

1

3

Vận Tiêu

2

1

2

Bí Cảnh

2

1

2

Lãnh Thổ Chiến

2

2

4

Si Vưu Mộ

1

2

2

Đoạt Linh Quả

2

2

4

Thanh Vân Phong

2

2

4

Trích Tinh Lâu

1

2

2

Thị Huyết Ám Vực

2

5

10

2. Trong thành Biện Kinh sẽ xuất hiện Đại Sứ Triệu Quốc, thành Phượng Tường xuất hiện Đại Sứ Tần Quốc.

Biện Kinh (624,334)

Phượng Tường (601. 347)

  • Người chơi có thể dùng 15 Thành Tri đến chỗ Đại Sứ Tần Quốc đổi ĐáQuà Gặp Mặt, Trân Bảo các bán Đá giá 20 vàng
  • Mở Đá có thể ngẫu nhiên nhận được Mảnh hòa thị bích, cũng có thể nhận được Đá thường, Mảnh hòa thị bích do các mảnh khác nhau tổ hợp thành, tổng có 9 mảnh, có thể ghép thành 1 Hòa Thị Bích.
  • Mở quà gặp mặt có thể nhận được vật phẩm ngẫu nhiên và Cánh Hoa Lam (Chủ yếu dùng Hòa Thị Bích và Đá Tẩy Luyện là chính).
  • Người chơi cuối cùng giao Hòa Thị Bích hoàn chỉnh cho Đại Sứ Triệu Quốc, là nhận được Quà Tặng (Trong thời gian SK nhiều nhất có thể giao 20 lần Hòa Thị Bích).

Phần thưởng

Quà gặp mặt nhận 10 phút kinh nghiệm chuẩn, cánh hoa lam cùng ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

 

Tên đạo cụ

Số lượng

Đá Tẩy Luyện

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Tiền

1

 

Quà tặng: nhận ngẫu nhiên 1 trong các đạo cụ sau:

Tên đạo cụ

Số lượng

Cánh Hoa Tím

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Ngân Châm

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Đá Tẩy Luyện

2

Đá: nhận ngẫu nhiên 1 trong các đạo cụ sau

 

Tên đạo cụ

Số lượng

Hòa Thị Bích-Mảnh 1

1

Hòa Thị Bích-Mảnh 2

1

Hòa Thị Bích-Mảnh 3

1

Hòa Thị Bích-Mảnh 4

1

Hòa Thị Bích-Mảnh 5

1

Hòa Thị Bích-Mảnh 6

1

Hòa Thị Bích-Mảnh 7

1

Hòa Thị Bích-Mảnh 8

1

Hòa Thị Bích-Mảnh 9

1

Đá Thường

1

Đá thường: nhận ngẫu nhiên 1 trong các đạo cụ sau:

Tên đạo cụ

Số lượng

Vàng Khóa 1000

 1

Bạc Khóa 10000

 1

Hoạt Lực 1000

 1

Cống Hiến 1000

 1

Cánh Hoa Tím

 1