Trang chủ / Sự kiện

Quà Tặng Nạp Thẻ

28-02-2018

Chia sẻ

Sự Kiện Quà Tặng Nạp Thẻ

 

Sự kiện Quà Tặng Nạp Thẻ trong tháng 3 với nhiều quà tặng hấp dẫn, hãy nhân cơ hội để nâng cao sức mạnh trang bị nhé!

 

Thời gian

Thời gian diễn raNgày
Sau khi cập nhật phiên bản 2.103.117 đến 23h5901/03/2018
0h30 đến 23h59

06/03/2018

07/03/2018

08/03/2018

13/03/2018

14/03/2018

15/03/2018

  • Sự kiện diễn ra tại tất cả máy chủ.

Quà tặng ưu đãi

  • Những phần thưởng giá trị từ gói Quà Tặng Nạp Thẻ dành cho Đại hiệp sẽ khác nhau theo thời gian mở máy chủ.

 

 

Máy chủ đã mở 90 ngày

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

1.000 Vàng

 

Quà Lệnh Mua Ưu Đãi

1

Khóa

Huyền Đồng1Khóa

9.000 Vàng

Huyền Bạc

4

Khóa

Huyền Đồng

30

Khóa

18.000 Vàng

Huyền Bạc

4

Khóa

Huyền Đồng

30

Khóa 

 

Máy đã mở 118 ngày

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

1.000 Vàng

Quà Lệnh Mua Ưu Đãi

1

Khóa

Huyền Đồng

1Khóa

9.000 Vàng

Huyền Bạc

4

Khóa

Huyền Đồng

32

Khóa

18.000 Vàng

Huyền Bạc

4

Khóa

Huyền Đồng

32

Khóa

  • Mỗi nhân vật chỉ được nhận quà 1 lần/1 ngày
  • Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 10 ô trống trong túi đồ đó!
  • Sử dụng gói quà ngay trong ngày được nhận, qua ngày nếu chưa sử dụng gói quà sẽ tự động biến mất.
  • Các đại hiệp sau khi tham gia sự kiện nếu không nhận được gói quà có thể tiến hành đăng nhập lại game để nhận gói quà. Trường hợp sau khi đăng nhập lại game vẫn không nhận được gói quà quý nhân sĩ có thể nhận lại gói quà sau 30 phút hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây để được tiếp nhận và xử lý.

 Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm