Trang chủ / Sự kiện

Bánh kem sinh nhật

05-08-2019

Chia sẻ

Quý đại hiệp hãy cùng chúc mừng sinh nhật NKVS bằng cách tham gia sự kiện Bánh kem sinh nhật cực hấp dẫn này nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 20/08/2019.

Điều kiện tham gia

  • Đạt cấp 20 trở lên.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, ở Quảng Trường giữa Dương Châu xuất hiện 1 Bánh Kem Sinh Nhật.

  • Sôi nổi người chơi đạt 60, 80, 100 có thể nhận được đạo cụ "Dao Nhỏ".
  • Trân Bảo Các đồng thời treo bán "Dao Lớn".

- Mỗi người chơi mỗi ngày có thể dùng Dao Nhỏ, ở chỗ Bánh Kem Sinh Nhật cắt "Một Lát Bánh Kem Nhỏ", dùng xong nhận được thưởng, mỗi ngày có thể dùng 3 cái.

- Mỗi người chơi mỗi ngày có thể sử dụng "Dao Lớn", ở chỗ Bánh Kem Sinh Nhật cắt "Một Lát Bánh Kem Lớn", ăn xong nhận được nhiều thưởng, mỗi ngày có thể ăn 50 cái.

- Người chơi mỗi 50 lần dùng xong Một Lát Bánh Kem Lớn sẽ nhận được quà Hộp Quà Đặc Biệt.

Phần thưởng

Một lát bánh kem nhỏ

Một lát bánh kem nhỏ

48 ngày trở lên

Tên đạo cụ

Số lượng

Tính chất

Vàng Khóa*2000

1

Khóa

Bạc Khóa*10000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn*1000

1

Khóa

Hoạt Lực*2000

1

Khóa

Chân Khí*1000

1

Khóa

260 ngày trở lên

Tên đạo cụ

Số lượngTính chất
Vàng Khóa*30001Khóa
Bạc Khóa*200001Khóa
Cống Hiến Sư Môn*20001Khóa
Hoạt Lực*20001Khóa
Chân Khí*20001Khóa

Một lát Bánh Kem Lớn

(Giá trị: 699)

Một lát Bánh Kem Lớn  

48 ngày trở lên   

Tên đạo cụ

Số lượng

Tính chất

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Sao Đồng Tinh Xảo

1

Khóa

Đá Rèn

2

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

118 ngày trở lên

Tên đạo cụ

Số lượngTính chất
Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định1Khóa
Ngân Châm1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên2Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao1Khóa
Sao Đồng Tinh Xảo1Khóa
Trúc Khí Đan1Khóa
Đá Rèn2Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)1Không Khóa
260 ngày trở lên
Tên đạo cụSố lượngTính chất
Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định1Khóa
Ngân Châm1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên2Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao1Khóa
Sao Đồng Tinh Xảo1Khóa
Trúc Khí Đan1Khóa
Đá Rèn2Khóa
Mảnh Hòa Thị Bích5 Khóa
Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết1Không Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa

Hộp quà đặc biệt

Hộp quà đặc biệt

48 ngày trở lên

Tên đạo cụ

Số lượng

Tính chất

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

5

Khóa

Túi 5 Tử Thủy Tinh

5

Khóa

118 ngày trở lên

Tên đạo cụ

Số lượngTính chất
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)5Khóa
Hồng Thủy Tinh5Khóa
260 ngày trở lên
Tên đạo cụSố lượngTính chất
Hòa Thị Bích5Khóa
Ngũ Sắc Linh Thạch1Khóa
Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết7Không Khóa