Trang chủ / Sự kiện

Bắt phản đồ

05-08-2019

Chia sẻ

Tham gia sự kiện Bắt phản đồ sẽ mang đến cho quý đại hiệp rất nhiều chiến lợi phẩm!

Chư vị đừng bỏ lỡ!

Thời gian

  • Từ ngày 12/08 đến ngày 18/08/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS.

Điều kiện tham gia

  • Đạt cấp 40.

Cách thức tham gia

1. Sau khi phản đồ xuất hiện, sẽ có thông báo môn phái, người chơi đến các bản đồ môn phái đó, bắt Phản Đồ (Đối thoại với hắn) có thể vào PB Tử Lâm Thụ.

2. Phụ bản hiểm trở khó đoán, cần chư vị tổ đội cần 3 người trở lên để vào. Do người chơi cùng ngũ hành của môn phái này làm đội trưởng, đối thoại với 1 Phản Đồ môn phái bất kỳ để vào.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, 12:30, 16:30, 20:30 mỗi ngày Phản Đồ môn phái sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong môn phái nào đó, họ mang trang phục giống những môn đồ khác. Có thể thông qua họ thâm nhập vào trong 5 cứ điểm Nam Cung Thương Hội thiết lập. Phản đồ trong môn phái là ai? Sau lưng Nam Cung Thương Hội rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Mau cùng các đồng hành nhỏ đến pb điều tra nào!
  • Thông qua PB nhặt Rương Tử Thụ, mở ra có thể nhận được quà đẹp.

Lưu ý

  • Mỗi Phản Đồ môn phái tồn tại 30 phút, các vị hiệp sĩ phải nắm bắt cơ hội.
  • Mỗi NPC chỉ cho phép 1 đội vào.
  • Mỗi ngày mỗi người chơi chỉ có thể vào PB 3 lần.

Phần thưởng

Rương Tử Lâm Thụ

Cấp 69 trở lên

Tên đạo cụ

Số lượng

Khóa Không

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

 48 ngày trở lên

Tên đạo cụ

Số lượng

Khóa Không

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

Sao Đồng Tinh Xảo

1

Khóa

118 ngày trở lên

Tên đạo cụ

Số lượng

Khóa Không

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Sao Đồng Tinh Xảo

1

Khóa

Chân Khí 5000

1

Khóa

260 ngày trở lên

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Chân Khí5000

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa