Trang chủ / Sự kiện

Sôi nổi nhận quà

05-08-2019

Chia sẻ

Trong những ngày sinh nhật NKVS, quý đại hiệp mỗi ngày có độ sôi nổi đạt nhất định sẽ nhận được quà hấp dẫn!

Đừng bỏ lỡ nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 12/08 đến ngày 18/08/2019.

Điều kiện tham gia

  • Đạt cấp 40 trở lên.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

  • Người chơi mỗi ngày khi có độ sôi nổi đạt 80 và 100 nhận thưởng quả sôi nổi sẽ thưởng kèm rương thưởng sôi nổi.

Độ sôi nổi

Vật phẩm

Số lượng

Sôi nổi 80 

Túi hoạt lực may mắn 

1

Sôi nổi 100 

Quà Ngoại Trang Tọa Kỵ 1 ngày

1