Trang chủ / Sự kiện

Thưởng săn quà sinh nhật

05-08-2019

Chia sẻ

Rất nhiều hoạt động thú vị sẽ có trong sự kiện Thưởng săn quà sinh nhật. 

Tham gia ngay!

Thời gian

 • Từ ngày 20/08 đến ngày 31/08/2019.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

 • Người chơi tham gia các hoạt động ingame nhận được Hộp Quà Sinh Nhật(Khóa).
 • Tiến hành train quái cấp 60 trở lên có tỉ lệ rơi Lệnh Bài Sinh Nhật(Khóa).
 • Trong thời gian sự kiện, Trân Bảo Các cũng có bán: Hộp Quà Sinh Nhật (Không Khóa): giá 600 NB.
 • Mở Hộp Quà Sinh Nhật có tỉ lệ nhận được Lệnh Bài Sinh Nhật(Khóa) và các phần thưởng ngẫu nhiên. Giới hạn mỗi ngày chế tạo 200 Hộp Quà Sinh Nhật.
 • Tại NPC Sự kiện tiến hành dùng Lệnh Bài Sinh Nhật để đổi thưởng:

50 Lệnh Bài Sinh Nhật (khóa) = 1 Quà Chúc Mừng-I

200 Lệnh Bài Sinh Nhật (khóa) = 1 Quà Chúc Mừng-II

600 Lệnh Bài Sinh Nhật (khóa) = 1 Quà Chúc Mừng-III

 • Số lượng nhận được Hộp Quà Sinh Nhật (Khóa) mỗi ngày:

 Hoạt động

Số lần mỗi ngày

Rơi mỗi lần

Nhận mỗi ngày

Đào Bảo

2

1

2

Giang Hồ Lịch Luyện

1

1

1

Truy Nã

3

1

3

Vận Tiêu

2

1

2

Bí Cảnh

2

1

2

Lãnh Thổ Chiến

2

1

2

Si Vưu Mộ

1

1

1

Đoạt Linh Quả

2

1

2

Thanh Vân Phong

2

1

2

Trích Tinh Lâu

1

1

1

Phần thưởng

Hộp quà sinh nhật

 • Dành cho máy chủ 48 ngày trở lên:

Hộp Quà Sinh Nhật

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Lệnh Bài Sinh Nhật

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Sao Đồng Tinh Xảo

1

Khóa

Đá Rèn

2

Khóa

Bách Bảo Rương

4

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

 • Dành cho máy chủ 118 ngày trở lên:

Hộp quà sinh nhật

118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Lệnh Bài Sinh Nhật

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Sao Đồng Tinh Xảo

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

Đá Rèn

2

Khóa

Bách Bảo Rương

4

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

 • Dành cho máy chủ 260 ngày trở lên

Hộp Quà Sinh Nhật

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Lệnh Bài Sinh Nhật

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Bách Bảo Rương

4

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

Đá Rèn

2

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

5

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Quà chúc mừng I

Quà Chúc Mừng-I

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bách Bảo Rương

10

Khóa

118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bách Bảo Rương

10

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Quà chúc mừng II

Quà Chúc Mừng-II

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

 Quà chúc mừng III

Quà Chúc Mừng-III

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa giám định

1

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

1

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa