Trang chủ / Sự kiện

Tri ân VIP

05-08-2019

Chia sẻ

Thay lời tri ân sâu sắc đến các quý khách hàng đang ủng hộ và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của NKVS, BQT đã chuẩn bị sẵn sàng các phần quà tri ân để gửi đến các quý khách hàng VIP.

Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian

  • Từ ngày 12/08 đến ngày 31/08/2019.

Phạm vi

  • Từ S1-S34.

Điều kiện tham gia

  • Cấp đạt 20.

Nội dung

- Trong thời gian SK, mỗi nhân vật có thể căn cứ "tích điểm nạp thẻ", nhận phần thưởng mốc khác nhau.

- Cách tính tích điểm nạp thẻ:

  • Từ lúc 1/01/2019 đến 31/07/2019, mỗi nhân vật của người chơi tích lũy nạp thẻ là A, nhân vật này nhận được tích điểm nạp thẻ A.
  • Trong thời gian SK (12/08/2019 - 31/08/2019) nhân vật người chơi nạp thẻ mốc B, nhân vật này nhận được tích điểm nạp thẻ 5*B.

Nhận thưởng

  • Cách thức nhận thưởng tương tự khuyến mãi nạp thẻ, có thưởng tích điểm mốc khác nhau có thể nhận, mỗi mốc chỉ có thể nhận 1 lần. Nếu tích điểm người chơi đạt 5 mốc, có thể lần lượt nhận mốc 1,2,3,4,5 tổng 5 phần thưởng.

Lưu ý

  • Tích điểm nạp thẻ của nhiều nhân vật của cùng 1 tài khoản trong cùng 1 server sẽ tích lũy, một nhân vật trong số đó của tài khoản ở server này có thể nhận thưởng, nhận xong nhân vật khác của server không thể nhận.
  • Tích điểm nạp thẻ của nhân vật khác nhau ở các server khác nhau của cùng 1 tài khoản sẽ không tích lũy, mỗi nhân vật đều có thể ở server của nhân vật nhận thưởng dựa vào tích điểm nạp thẻ của nhân vật.

Phần thưởng

Máy chủ mới Bách Long và Hoàng Long

Gói thưởng

Tích điểm

   100,000

300000

800000

1600000

3200000

4500000

Gói thưởng 1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x5

Tàn Huân Chương (Chưa giám định)x20

Túi Chọn Toái Phiến Cấp 2 x 3

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao x 1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 30

Huyền Đồng x 50

Gói thưởng 2

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x 15

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x 15

Túi Chọn Toái Phiến Phụ Bản Cấp 3 x 3

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x 20

Huyền Bạc x 50

Gói thưởng 3

 

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 5

Ngân Châm x 5

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x 1

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3 x 3

Huyền Kim x 5

Gói thưởng 4

 

Hoán Thú Phù-I x 10

 

Huyền Thiết Thạch x 30

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x 1

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x 30

Gói thưởng 5

 

 

 

Ngân Châm x 20

Hoạt Lực*500000 x 1

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ x 1

Gói thưởng 6

Túi Chọn Ngoại Y x 1

Túi Chọn Mặt Nạ x 1

Đồng Đội 5 Sao-Manh Manh (15 ngày) x 1

Tiểu Đô Đô (30 ngày) x 1

Mặt Nạ (Độ thoải mái 30) x 1

Kim Hoàng Vũ (15 ngày)

  • Cánh Kim Hoàng Vũ

Các máy chủ còn lại

Gói thưởng

Tích điểm

 100,000

500000

1000000

3000000

5500000

8000000

Gói thưởng 1

Đá Rèn x5

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵx20

Túi Chọn Toái Phiến Trang Bị Tọa Kỵ Bậc 1 x 2

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 15

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết x 30

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết x 100

Gói thưởng 2

Chân Khí*20000 x 1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x 20

Chân Khí*50000 x 2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao x 3

Ngân Châm x 20

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ x 2

Gói thưởng 3

 

 

 

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x 50

Đá Rèn x 50

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (Môn Phái) x 2

Gói thưởng 4

 

 

Ngân Châm x 5

Hoạt Lực*50000 x 1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 5 Sao x 1

Huyền Kim x 30

Gói thưởng 5

 

 

 

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh x 100

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh x 200

Chân Khí*500000 x 1

Gói thưởng 6

Túi Chọn Ngoại Y x 1

Túi Chọn Mũ Ngoài x 1

Túi Chọn Mặt Nạ x 1

Đồng Đội 5 Sao-Manh Manh (15 ngày) x 1

Tiểu Đô Đô (30 ngày) x 1

Túi Chọn Toái Phiến Trang Bị Tọa Kỵ Bậc 3 x 1