Trang chủ / Sự kiện

Nạp Thẻ Ngày

05-07-2018

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

 

Nạp Thẻ Ngày là cơ hội mang đến nhiều ưu đãi cũng như những phần quà hấp dẫn, quý đại hiệp nhanh tay đừng để lỡ sự kiện này nhé!

 

Thời gian

  • Từ 0h30 - 23h59 ngày 10/07, 11/07, 12/07.

Phạm vi

  • Sự kiện diễn ra tại các máy chủ đã mở từ ngày 25/05/2018 trở về trước.

Phần thưởng sự kiện

  • Thưởng nạp thẻ ngày 10/07, 11/07

Âu Dương Phong

MốcVật phẩmSố lượng
Nạp đủ 18000 Vàng Huyền Bạc4
Huyền Đồng34
 Tử Thủy Tinh4
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)5
Nạp đủ 9000 VàngHuyền Bạc4
Huyền Đồng30
Tử Thủy Tinh3
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)3
Nạp đủ 1000 VàngQuà Lệnh Mua Ưu Đãi1
Huyền Đồng1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1
Nạp đủ 500 VàngHuyền Đồng1
Thẻ Tham Gia Kim Sư1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1

Lý Mạc Sầu  

MốcVật phẩmSố lượng
Nạp đủ 18000 Vàng Huyền Bạc4
Huyền Đồng35
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)4
Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội1
Nạp đủ 9000 VàngHuyền Bạc4
Huyền Đồng30
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)3
Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội1
Nạp đủ 1000 VàngQuà Lệnh Mua Ưu Đãi1
Huyền Đồng1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1
Nạp đủ 500 VàngHuyền Đồng1
Thẻ Tham Gia Kim Sư1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1

Các máy chủ còn lại

MốcVật phẩmSố lượng
 Nạp đủ 18000 VàngHuyền Bạc5
Huyền Đồng35
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)4
Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội1
Nạp đủ 9000 VàngHuyền Bạc4
Huyền Đồng35
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)3
Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội1
Nạp đủ 1000 VàngQuà Lệnh Mua Ưu Đãi1
Huyền Đồng1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1
Nạp đủ 500 VàngHuyền Đồng1
Thẻ Tham Gia Kim Sư1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1
  • Thưởng nạp thẻ 12/07

Âu Dương Phong

MốcVật phẩmSố lượng
Nạp đủ 18000 Vàng Huyền Bạc4
Huyền Đồng35
 Hồng Thủy Tinh1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)4
Nạp đủ 9000 VàngHuyền Bạc4
Huyền Đồng30
Hồng Thủy Tinh1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)2
Nạp đủ 1000 VàngQuà Lệnh Mua Ưu Đãi1
Huyền Đồng1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1
Nạp đủ 500 VàngHuyền Đồng1
Thẻ Tham Gia Kim Sư1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1

Các máy chủ còn lại

MốcVật phẩmSố lượng
 Nạp đủ 18000 VàngHuyền Bạc5
Huyền Đồng35
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)4
Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội1
Nạp đủ 9000 VàngHuyền Bạc4
Huyền Đồng35
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)3
Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội1
Nạp đủ 1000 VàngQuà Lệnh Mua Ưu Đãi1
Huyền Đồng1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1
Nạp đủ 500 VàngHuyền Đồng1
Thẻ Tham Gia Kim Sư1
Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên1

 

Lưu ý
  • Nhận thưởng trước 23h59 hằng ngày sự kiện


Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm