Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-05-2020

Chia sẻ

Mừng ngày lễ lớn của dân tộc, NKVS đồng loạt giảm giá rất nhiều vật phẩm tại Trân Bảo Các.

Tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 30/04 đến ngày 02/05/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, các vật phẩm ở Trân Bảo Các giảm giá 20% siêu hấp dẫn.

  • Các gói quà giảm giá bán kèm ở Trân Bảo Các chỉ treo bán tại các máy chủ cũ, máy chủ mới Đế Long sẽ không treo bán các vật phẩm:

Gói quà

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Giá bán TBC (Vàng)

Tưng Bừng Đại Lễ-1

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

1400

Tưng Bừng Đại Lễ-2

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

20

Không Khóa

20000

Tưng Bừng Đại Lễ-3

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

60

Không Khóa

25000

Tưng Bừng Đại Lễ-4

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa

2400

Tưng Bừng Đại Lễ-5

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

20

Không Khóa

35000

Tưng Bừng Đại Lễ-6

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

60

Không Khóa

45000

Tưng Bừng Đại Lễ-7

Ngự Kiếm-Quân Lâm Thiên Hạ(15 ngày)

1

Không Khóa

6000

Túi Chọn Mũ Ngoài Đặc Biệt

1

Không Khóa

Tưng Bừng Đại Lễ-8

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(15 ngày)

1

Không Khóa

10000

Túi Chọn Mũ Ngoài Đặc Biệt

1

Không Khóa

Nhiệt Huyết Anh Hào-1

Thẻ Chọn Đồng Đội hoặc Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Không Khóa

40000

Thẻ Đồng Đội 6 Sao Ngẫu  Nhiên

1

Khóa

Nhiệt Huyết Anh Hào-2

Cống Hiến Sư Môn 1 vạn

5

Không Khóa

5000

Chân Khí 1 vạn

1

Không Khóa

Nhiệt Huyết Anh Hào-3

Cống Hiến Sư Môn 1 vạn

1

Không Khóa

5000

Chân Khí 1 vạn

5

Không Khóa

Nhiệt Huyết Anh Hào-4

Trí Mệnh Đỉnh(Sát Thương Chí Mạng)

1

Không Khóa

9000

Chân Khí 1 vạn

5

Không Khóa

Nhiệt Huyết Anh Hào-5

Cố Nguyên-Đỉnh(Phòng Chí Mạng)

1

Không Khóa

 

Chân Khí 1 vạn

5

Không Khóa

9000