Trang chủ / Sự kiện

Đắp Người Tuyết

28-01-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến,

 

Nhằm tạo thêm nhiều niềm vui cho đại hiệp trước thềm năm mới, NKVS mở sự kiện Đắp Người Tuyết diễn ra từ ngày 28/01 - 02/02/2019. Tham gia ngay!

 

Thời gian

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 28/01/2019.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 02/02/2019.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ.
 • Điều kiện tham gia: Người chơi đạt cấp 60 và tham gia môn phái.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện ở ngũ đại thành thị sẽ xuất hiện Đống Tuyết khác nhau ở khắp nơi

 • Người chơi có thể nhấp vào Đống Tuyết để nhận Tuyết Cầu

 • Người chơi nữ có thể dùng 10x Tuyết Cầu có thể tạo ra Phôi Người Tuyết

 • Người chơi nam có thể chọn Phôi Người Tuyết (do người chơi nữ tạo) tiến hành phụ trợ Đắp Người Tuyết hoặc tiến hành phá (Đối với đắp Người Tuyết cần tốn Tuyết Cầu, phá thì không cần tốn Tuyết Cầu).
 • 1 Phôi Người Tuyết đắp ra cần tiến hành 5 lần bảo vệ
 • 1 người chơi nam 1 ngày tối đa tiến hành 10 lần bảo vệ Người Tuyết

Phần thưởng

 • Người chơi nam mỗi lần tiến hành 1 lần bảo vệ có thể nhận được Kẹo Hoa Tuyết số lượng khác nhau.
 • Người chơi nữ đắp xong 1 Người Tuyết có thể nhận được Kẹo Hoa Tuyết số lượng khác nhau.

Đại Sứ Sự Kiện - Phương Phàm