Trang chủ / Sự kiện

Nội dung Sự Kiện Hoa 7 Sắc

15-05-2019

Chia sẻ

Những cánh hoa với bảy sắc màu khác nhau, không chỉ đẹp mà còn đem về rất nhiều phúc lợi khi quý đại hiệp tham gia cầu phúc mỗi ngày.

Thời gian và điều kiện

  • Sự kiện diễn ra từ 00h00 ngày 15/05 đến 23h59 ngày 31/05/2019.
  • Phạm vi: tất cả sever
  • Người chơi đạt cấp 60 có thể tham gia.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmHình ảnhMô tả
 Cánh Hoa Đỏ

• Cách nhận: Thời gian sự kiện mỗi ngày: 19:00-21:00 trong thời gian sk này ở Biện Kinh sẽ xuất hiện 1 Đại Thụ, tiến hành nhận mới có thể nhận được 1 mảnh

Cánh Hoa Cam 

• Cách nhận: Sôi nổi mỗi ngày đạt 80 có thể nhận được

 Cánh Hoa Vàng 

• Cách nhận: Mỗi ngày ở Trân Bảo Các tốn phí vàng mua vật phẩm là có thể nhận được (Mỗi ngày 1 lần)

Cánh Hoa Lục 

• Cách nhận: Mỗi ngày người chơi VIP đăng nhập là có thể nhận được

Cánh Hoa Trắng

• Cách nhận: Cầu nguyện có tỉ lệ rơi Cánh Hoa Trắng, tỉ lệ rơi là 30%

Cánh Hoa Lam

• Cách nhận: Tham gia sự kiện Châu Hoàn Hợp Phố là có thể nhận được

Cánh Hoa Tím

• Cách nhận: Chỉ có thể cầu nguyện nhận được

Nội dung

  • Người chơi có thể tiến hành cầu nguyện ở bên dưới Thần Thụ:

Biện Kinh (485,110), Dương Châu (137,407) 

  • Mỗi ngày có thể chọn cầu nguyện miễn phí.
  • Mỗi người chơi mỗi ngày chỉ có thể cầu nguyện miễn phí 1 lần, cầu nguyện xong là có thể nhận.
  • Tốn vàng cầu nguyện (Mỗi lần tốn vàng 1000 là có thể cầu nguyện nhận được vật phẩm bản thân cần)
  • Người chơi có thể ở chỗ Giản Thanh Hoan dùng Cánh Hoa Bảy Sắc đổi 1 Hoa Bảy Sắc, Hoa Bảy Sắc có thể đổi tại Giản Thanh Hoan lấy Quà Tinh Tú ( không giới hạn số lần đổi )

Thành đô (786,135) 

  • Người chơi có thể dùng Hoa 7 Sắc đổi tại các Tiên Tử để nhận được các gói quà hấp dẫn mỗi tiên tử chỉ đổi được 1 gói quà duy nhất trong thời gian sự kiện 

Biện Kinh (177, 246)

 Biện Kinh (544, 471)

Dương Châu (659, 588)

Phượng Tường (726, 572)

Tương Dương (617, 498)

Thành Đô (561, 100)

Thành Đô (563,523)

Phần thưởng

Quà cầu vồng nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Máy chủ Thần Long

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Trạng thái

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Nhập Vi Kính

1

Khóa

Chìa Khóa Càn Khôn

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Ngộ Linh Đan

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

1

Khóa

Tàn Huân Chương (Chưa giám định)

1

Khóa

Bạc Khóa (20000)

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Các máy chủ còn lại

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Trạng thái

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Nhập Vi Kính

1

Khóa

Chìa Khóa Càn Khôn

1

Khóa

Xích Thố·Mảnh

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Áo Truyền Thuyết

1

Khóa

 Quà đổi tại các Tiên Tử   

Quà Hoa Hồng 

STT

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Trạng Thái

1

Đá Tẩy Luyện

50

Khóa

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

 

Quà Hoa Lê 

STT

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Trạng Thái

1

Huyền Thiết Thạch

20

Khóa

2

Dung Thiết Thủy

10

Khóa

 

Quà Hoa Cúc 

STT

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Trạng Thái

1

Tiền

20

Khóa

 

Quà Hoa Lưu Ly

STT

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Trạng Thái

1

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

1

Khóa

 

Quà Hoa Hướng Dương

STT

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Trạng Thái

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

2

Ngân Châm

5

Khóa

 

Quà Hoa Oải Hương 

STT

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Trạng Thái

1

Đèn Chúc Phúc-Vàng

1

Khóa

 

Quà Hoa Quỳnh 

STT

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Khóa Không

1

Trúc Khí Đan

5

Khóa

Quà đổi tại NPC giản Thanh Hoan , sử dụng ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm sau:

Quà Tinh Tú

(Đổi ở chỗ Giản Thanh Hoan)

STT

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Khóa Không

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

2

Ngân Châm

1

Khóa

3

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

Khóa

4

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

2

Khóa

5

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

6

Đá Tẩy Luyện

10

Khóa