Trang chủ / Sự kiện

Hồng Tụ Tỏa Hương

05-03-2019

Chia sẻ

Hoa hồng tặng người đẹp, đao kiếm tặng anh hùng! Sắp đến 8/3 rồi, quý anh hùng có muốn có thật nhiều hoa hồng để tặng các giai nhân Ngạo Kiếm hay không? Hãy tham gia sự kiện Hồng Tụ Tỏa Hương nhé!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 05/03/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 26/03/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện Trân Bảo Các bán Hoa Hồng và Giỏ Hoa Hồng (trong có 10 Hoa Hồng).

  • Người chơi mở Hoa Hồng có thể nhận được Hoa Hồng Tươi và 1 vật phẩm ngẫu nhiên, Hoa Hồng Tươi dùng để xếp hạng Mỹ Nữ Tranh Tài.

Phần thưởng

  • Thưởng vật phẩm ngẫu nhiên khi mở Hoa Hồng:

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Kim Long

Thanh Long

Vàng Khóa (2000)

1

Khóa

Bạc Khóa (20000)

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (1000)

1

Khóa

Hoạt Lực (1000)

1

Khóa

Chân Khí (1000)

1

Khóa

Máy chủ mở 260 trở lên

Vàng Khóa (2000)

1

Khóa

Bạc Khóa (20000)

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (1000)

1

Khóa

Hoạt Lực (2000)

1

Khóa

Chân Khí (2000)

1

Khóa