Trang chủ / Sự kiện

Đua Top Giáng Sinh

05-12-2017

Chia sẻ

Đua Top Giáng Sinh

  • Điểm an lành nhận được khi đổi Người Tuyết Xanh, Người Tuyết Đỏ sẽ được tích lũy vào BXH Hoa Tuyết An Lành.
  • BXH Hoa Tuyết An Lành căn cứ kết quả xếp hạng an lành vào 00h00 30/12/2017 Đại hiệp đạt hạng 1, 2, 3 4-10 sẽ nhận được thưởng xếp hạng tương ứng. Thứ hạng càng cao quà càng lớn, Đua Top Giáng Sinh ngay!

Máy chủ Dương Quá

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Hạng 1

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Bồi Cốt Đan

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

20

Khóa

Hạng 2

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Bồi Cốt Đan

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

10

Khóa

Hạng 3

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bồi Cốt Đan

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

5

Khóa

Hạng 4-10

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

2

Khóa

 

Các máy chủ còn lại

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Hạng 1

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Bồi Cốt Đan

2

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

30

Khóa

Hạng 2

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Bồi Cốt Đan

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

25

Khóa

Hạng 3

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bồi Cốt Đan

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

20

Khóa

Hạng 4-10

Thẻ Đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Khóa

Lưu ý
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 5 vật phẩm Bồi Cốt Đan.