Trang chủ / Sự kiện

Ngưu Lang - Chức Nữ

01-08-2016

Chia sẻ

Quý đại hiệp Ngạo Kiếm Vô Song thân mến!

 

Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng Thượng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bễ việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau vào ngày 7 tháng Bảy âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu

Hãy tham gia sự kiện Ngưu Lang - Chức Nữ từ ngày 01/08 đến ngày 11/08 để gợi nhớ về huyền thoại Ngưu Lang – Chức Nữ, ngày tình nhân của phương Đông.

 

Thời gian

♦ Bắt đầu: 10h00 ngày 01/08/2016

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 11/08/2016

Điều kiện tham gia

♦ Đối với người chơi: Các nhân vật đạt cấp 60 trở lên

♦ Đối với máy chủ: Máy chủ mở từ ngày 08/06/2016 trở về trước

Vật phẩm tham gia

Vật PhẩmHình ẢnhMô Tả
Tiêu

•Cách nhận: Nhân sĩ nhận được thông qua các hoạt động: Trích Tinh Lâu, Xi Vưu Mộ, Thanh Vân Phong, Vận Tiêu, Chiến Trường, Bí Cảnh. Hoặc mua tại Tiệm Tạp Hóa, giá: 2 Vạn Bạc

•Công dụng: Vật phẩm để giao cho Ngưu Lang

Vải

•Cách nhận: Đạt độ sôi nổi 80 có thể nhận được. Hoặc mua tại Trân Bảo Các, giá: 99 Vàng

•Công dụng: Vật phẩm để giao cho Chức Nữ

Quà Ngưu Lang

•Cách nhận: Nhận được sau khi giao Tiêu cho Ngưu Lang

•Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận được phần quà hấp dẫn

Quà Chức Nữ

•Cách nhận: Nhận được sau khi giao Vải cho Chức Nữ

•Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận được phần quà hấp dẫn

Quà Đoàn Viên

•Cách nhận: Nộp Vải đạt 249 lần có thể nhận được

•Công dụng: Nhấp phải nhận được phần quà hấp dẫn

 

Nội dung


  • Mỗi ngày nhiều nhất có thể giao 5 lần “Tiêu”, nhiều nhất giao 25 lần “Vải”, số lần không thể tích lũy

Phần thưởng

Tham gia sự kiện quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần quà giá trị, phần thưởng cụ thể sẽ khác nhau theo thời gian mở server

Xem thêm phần thưởng sự kiện Ngưu Lang - Chức Nữ tại đây

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm