Trang chủ / Sự kiện

Thần Thạch

28-05-2019

Chia sẻ

Thần Binh càng cao cấp thì rèn đúc lại càng khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lực của quý đại hiệp khi chuyển đổi môn phái. Nay NKVS đã xuất hiện Thần Thạch sẽ giúp quý đại hiệp dung luyện chuyển đổi giữa các loại vũ khí truyền thuyết nhưng không bị ảnh hưởng đến thuộc tính trang bị.

Quý đại hiệp hãy tự mình khám phá!

Giới thiệu

  • Dùng để thay chuyển đổi vũ khí truyền thuyết này thành một loại vũ khí truyền thuyết khác nhưng vẫn giữ nguyên các thuộc tính cường hóa, tẩy luyện, khảm nạm, ...

Cách sở hữu

  • Mua tại Trân Bảo Các

Cách sử dụng

  • Click chuột phải vào Luân Hồi Thần Thạch. 

  • Di chuyển đến trang bị truyền thuyết muốn thay đổi, tiến hành chọn trang bị muốn thay đổi.