Trang chủ / Sự kiện

Trang bị thần thoại

28-05-2019

Chia sẻ

Trang bị thần thoại là một tính năng hấp dẫn trong phiên bản mới Bách Kiếm Tranh Phong!

Giới thiệu

 • Hoạt động sự kiện sản sinh đồ phổ (áo, nón, mũ, đai … ).
 • Đồ phổ có 2 loại, chưa giám định và cố định.
 • Hoạt động sự kiện sản sinh hòa thị bích.
 • Hòa thị bích kết hợp đồ phổ và trang bị truyền thuyết để nâng cấp lên trang bị thần thoại.
 • Mảnh hòa thị bích sản sinh ơ các hoạt động thường ngày, sự kiện, 100 mảnh hòa thị bích = 1 hòa thị bích.
 • Có xác suất khi nâng cấp trang bị từ truyền thuyết lên thần thoại, khi thất bại sẽ mất nguyên liệu đồ phổ và hòa thị bích, vũ khí truyền thuyết còn nguyên không mất đi.

Loại

Loại trang bị

Đồ Phổ

Sản sinh đồ phổ

Hòa thị bích cần

Thần Thoại

Đồ phổ nón

Sự kiện

50

Y Phục

Thần Thoại

Đồ phổ áo

Sự kiện

50

Đai

Thần Thoại

Đồ phổ đai

Sự kiện

50

Hộ Oản

Thần Thoại

Đồ phổ oản

Sự kiện

100

Giày

Thần Thoại

Đồ phổ giày

Sự kiện

75

Vũ Khí

Thần Thoại

Đồ phổ vũ khí

Sự kiện

500

Liên

Thần Thoại

Đồ phổ liên

Sự kiện

150

Nhẫn

Thần Thoại

Đồ phổ nhẫn

Sự kiện

150

Ngọc Bội

Thần Thoại

Đồ phổ bội

Sự kiện

150

Hộ Phù

Thần Thoại

Đồ phổ phù

Sự kiện

150

 • Số lỗ khảm trang bị thần thoại: 5.
 • Trang Bị Thần Thoại có khả năng Tẩy Luyện Trang Bị và thay đổi thuộc tính tẩy luyện.

Cách sở hữu kỹ năng trang bị Thần Thoại

 • Tham gia các hoạt động : CTVL 125 và 135 ngẫu nhiên nhận được đạo cụ tăng cấp kỹ năng 

Phẩm

Công dụng

Ghi chú

Cường Hóa Thư

Dùng để cường hóa Kỹ năng Vũ Khí Trang bị Thần Thoại, có bán tại trân bảo các giá 688 vàng

 

Kỹ Năng Thư Tàn Quyển

Tham Gia các hoạt động tính năng CTVL 125 và 135 có cơ hội nhận được, dùng để Ghép thành vật phẩm Kỹ Năng Thư cùng loại

4 mảnh kỹ năng cùng loại có thể ghép

Cường Hóa Thư Tàn Quyển

Tham Gia các hoạt động tính năng Thủ Lĩnh Hiếm, CTVL có cơ hội nhận được, dùng để Ghép thành vật phẩm Cường Hóa Thư 

10 mảnh cường hóa có thể ghép

 •  Người chơi thu thập Tàn Quyển Kỹ Năng (mỗi loại Kỹ năng sẽ có 4 tàn quyển từ 1 đến 4) tiến hành ghép sẽ nhận được Kỹ Năng Thư tương ứng

 • Nhấp phải sử dụng Kỹ Năng Thư để mở giao diện ép Kỹ năng

 • Trang bị thần thoại gồm 20 loại Kỹ năng, tất cả Kỹ năng đều là Kỹ năng chủ động.

Loại kỹ năng

Hiệu quả kỹ năng

Thần Thoại-Bá Thể

Không chịu trạng thái xấu

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s thời gian hồi 40s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s thời gian hồi 20s

Thần Thoại-Cuồng Bạo

Tăng công tốc

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Công Tốc +10, thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Công Tốc +20,thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Duệ

Tăng công cơ bản

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Công cơ bản +2000

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Công cơ bản +5000

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Bạo

Tăng Chí Mạng

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Chí Mạng +500

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Chí Mạng +1000

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Phần

Tăng Sát Thương Chí Mạng

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Sát Thương Chí Mạng +20%

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Sát Thương Chí Mạng +50%

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Công

Tăng Năng Lực Công Kích

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Lực Công +10%

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Lực Công +20%

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Phệ Hồn

Tăng hiệu quả Công kích hấp huyết

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Hiệu quả Công kích hấp huyết +10%

Thời gian hồi 50s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Hiệu quả Công kích hấp huyết +20%

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Hiến Tế

Hiến tế (Cứ 1,1 giây tạo sát thương với mục tiêu xung quanh mình, duy trì 5 giây; lượng sát thương: Phát huy công cơ bản)

Thời gian duy trì cấp 1 : 5s

Phát huy công cơ bản 30%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Phát huy công cơ bản 50%

Thời gian hồi 40s

Thần Thoại-Chiến Thần

Tạo sát thương Thần Thánh với mục tiêu trên đường

Thời gian duy trì cấp 1: dùng 1 lần

Sát Thương +20000

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :dùng 1 lần

Sát Thương +50000

Thời gian hồi 20s

Thần Thoại-Hỗn Độn

Tạo choáng cho mục tiêu trên đường

Thời gian duy trì cấp 1: dùng 1 lần

Choáng 1.5s

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :dùng 1 lần

Choáng 3s

Thời gian hồi 20s

Thần Thoại-Ngũ Hành

Tăng xác suất bản thân tấn công gây ra trạng thái Ngũ Hành

Thời gian duy trì cấp 1 : 2S

Xác xuất tạo trạng thái Ngũ Hành +500

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5S

Xác xuất tạo trạng thái Ngũ Hành +1000

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Dương

Tăng giới hạn Sinh Lực

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Tăng Sinh Lực +5000

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Tăng Sinh Lực +10000

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Bất Động

Tăng năng lực phòng ngự

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Lực Phòng + 10%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Lực Phòng + 20%

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Kiên Nhẫn

Tăng phòng chí mạng

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Phòng Chí Mạng + 30%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Phòng Chí Mạng + 50%

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Linh

Tăng điểm né

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Né Đòn +200

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Né Đòn +500

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Tịnh

Tăng né chí mạng

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Né Chí Mạng +100

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Né Chí Mạng +300

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Phản

Tăng phản đòn

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Tăng phản đòn  + 5%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Tăng phản đòn  + 10%

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Trấn

Tăng kháng tính phản đòn

Thời gian duy trì cấp 1 : 2s

Kháng phản đòn  + 10%

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :5s

Kháng phản đòn  + 30%

Thời gian hồi 30s

Thần Thoại-Toàn

Tăng 4 loại điểm tiềm năng

Thời gian duy trì cấp 1 : 3s

Tiềm năng 4 loại  +30

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :10s

Tiềm năng 4 loại  +50

Thời gian hồi 40s

Thần Thoại-Kháng

Tăng Kháng tất cả

Thời gian duy trì cấp 1 : 3s

Kháng tất cả   +500

Thời gian hồi 60s

Thời gian duy trì cấp 10 :10s

Kháng tất cả   +1000

Thời gian hồi 40s

 • Khi cường hóa, thay đổi và trùng sinh kỹ năng ngoài các vật phẩm liên quan thì cũng cần có số lượng lớn Nguyên Bảo Khóa, Ngân lượng và Kinh Nghiệm để tiến hành thao tác
Lưu ý:
 • Số lần hạn chế đổi kỹ năng mỗi ngày tối đa 3 lần, không thể tăng thêm, trùng sinh không giới hạn số lần
 • Không giới hạn số lần cường hóa mỗi ngày
 • Sau khi trùng sinh bảo lưu cấp kỹ năng đó
 • Khi chuyển đổi loại vũ khí, loại và cấp kỹ năng có thể dịch chuyển mà không tổn thất