Trang chủ / Sự kiện

Tranh Bá Minh Chủ

28-05-2019

Chia sẻ

Đấu Tranh Bá Minh Chủ, nơi chứng minh bản lĩnh, Bách Long quần tụ, Bách kiếm tề xuất, ai sẽ là người đi đến cuối?

Phạm vi & Điều kiện

 • Phạm vi: Máy chủ mới Bách Long. 
 • Điều kiện: Người chơi nằm trong top 10 BXH môn phái. 

Thời gian diễn ra

- Khung giờ: 20:00 ngày 2 và ngày 3 sau khi kết thúc mỗi vòng đua top BXH môn phái chính thức mở

- Đấu loại:

 • Vòng 1: Mở server ngày 19, mở server ngày 20
 • Vòng 2: Mở server ngày 26, mở server ngày 27
 • Vòng 3: Mở server ngày 33, mở server ngày 34
 • Vòng 4: Mở server ngày 40, mở server ngày 41
 • Vòng 5: Mở server ngày 47, mở server ngày 48

- Chung kết: Mở server ngày 53 20:00

Ví dụ:
 • Sự kiện đua top kết thúc vào ngày thứ 16 mở máy chủ thì Đấu Tranh bá Minh Chủ sẽ diễn ra vào ngày thứ 19 và 20.

Cách thức tham gia

 • Người chơi thông qua Người Tiếp Dẫn Minh Chủ Võ Lâm  tham gia Đấu Tranh Bá Minh Chủ (Loạn Đấu Môn Phái) 

Qui tắc thi đấu

 • Thi đấu Tranh Bá Minh Chủ chia ra làm hai 2 bước: 10 lượt đấu "Vòng Loại" và 1 giải đấu "chung kết ".

Vòng loại

 • Gồm 10 trận, cơ chế thương tự đấu phái 
 • Mỗi lần tham gia sự kiện giành được thứ hạng xong tiến hành tích điểm
 • Sau khi Vòng Loại kết thúc, Người chơi top 30 điểm sau cùng sẽ tiến hành Đấu Chung kết
 • Tình hình tăng điểm như sau:

Thứ hạng

Điểm

Hạng 1

15

Hạng 2

10

Hạng 5-8

8

Hạng 5-8

6

Hạng 9-16

4

Tham gia

2

Phần thưởng

 • Nội dung thưởng thường quy: (10 vòng đầu)

Xếp hạng

Thưởng

Hạng 1

Quà Võ Lâm*15

Hạng 2

Quà Võ Lâm*10

Hạng 3-4

Quà Võ Lâm*7

Hạng 5-8

Quà Võ Lâm*5

Hạng 9-16

Quà Võ Lâm*3

Thưởng tham gia

Quà Võ Lâm*1

 • Thưởng Chung kết 

Xếp hạng

Thưởng

Số lượng

Thưởng

Số lượng

Thưởng

Số lượng

Thưởng

Số lượng

Thưởng

Số lượng

Thưởng

Hạng 1

Huyệt Vị Đồ

 10

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

30

Đồng đội Ngẫu Nhiên

20

Quan Ấn Võ Thần bậc 10 thời Hạn 15 ngày

1

Huyền Bạc

30

Quà Hôn Lễ Hoàng Gia

Hạng 2

Huyệt Vị Đồ

 10

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

20

Đồng đội Ngẫu Nhiên

15

Túi Chọn tôn hiệu (15 ngày )

1

Huyền Bạc

25

Quà Hôn Lễ Hào Tước

Hạng 3-4

Huyệt Vị Đồ

 10

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

15

Đồng đội Ngẫu Nhiên

10

 

 

Huyền Bạc

20

Quà Hiệp Sĩ

Hạng 5-8

Huyệt Vị Đồ

 5

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

10

Đồng đội Ngẫu Nhiên

5

 

 

Huyền Bạc

15

 

Hạng 9-16

Huyệt Vị Đồ

 5

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

5

Đồng đội Ngẫu Nhiên

5

 

 

Huyền Bạc

10

 

Thưởng tham gia

Huyệt Vị Đồ

 1

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

2

Đồng đội Ngẫu Nhiên

2

 

 

Huyền Bạc

5