Trang chủ / Sự kiện

Quà Nạp Thẻ Ngày

03-10-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

 

Sự kiện Ưu Đãi Nạp Thẻ diễn ra tại tất cả máy chủ mang lại rất nhiều ưu đãi cho đại hiệp, hãy nạp thẻ hôm nay để nhận nhiều quà tặng nhé!

 

 

Thời gian

  • Từ 0h30 - 23h59 mỗi ngày 03/10/2019, 04/10/2019, 05/10/2019.

Máy chủ

  • Tất cả máy chủ có thể tham gia.
  • Riêng các máy chủ cụm Tương Dương bị lỗi không hiển thị sự kiện, BQT sẽ tổng hợp hằng ngày sau đó gửi quà tương đương với mốc nạp mỗi ngày cho người chơi

Phần thưởng

  • Các máy chủ mở 118 ngày trở lên

Mốc nạp

Quà

18000 Vàng

12 Bách Bảo Rương

4 Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

9000 Vàng

6 Bách Bảo Rương

3 Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1000 Vàng

2 Bách Bảo Rương

1 Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

500 Vàng

1 Bách Bảo Rương

1 Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

  • Các máy chủ mở 260 ngày trở lên

Mốc nạp

Quà

18000 Vàng

10 Huyền Bạc

3 Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

9000 Vàng

5 Huyền Bạc

3 Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

1000 Vàng

10 Huyền Đồng

1 Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

500 Vàng

5 Huyền Đồng

1 Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

  • Lưu ý: 
    • Nhận thưởng sự kiện trước 23h59 hằng ngày.
    • Tất cả vật phẩm nhận đều có thuộc tính Khóa.

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm