Trang chủ / Sự kiện

Siêu Thưởng Đặc Biệt

15-05-2019

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Chào mùa hè sôi động với những hoạt động đặc sắc, Ngạo Kiếm Vô Song sẽ dành tặng hàng ngàn phần thưởng giá trị cho Đại hiệp khi tham gia sự kiện Siêu Thưởng Đặc Biệt. Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất ngày 15/05, cơ hội duy nhất trong hè này, nhất định phải tham gia!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 15/05/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/05/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao từ ngày 16/05 đến 18/05.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

 

Nội dung sự kiện

 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà cực kỳ giá trị.
  • Đại hiệp nạp tích lũy đạt mốc cao hơn có thể nhận được thưởng của mốc thấp hơn.

 

Ví dụ: Đại hiệp tích lũy đạt mốc 60,000 Vàng thì sẽ nhận được quà tích lũy mốc 60,000 Vàng, mốc 30,000 Vàng và mốc 15,000 Vàng.

Phần thưởng

Máy Chủ Thần Long

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

15000 Vàng

Hộp quà Bách Bảo Rương

3

khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3, 4 sao

5

khóa

Huyền Đồng

50

khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

khóa

 30000 vàng 

Hộp quà Bách Bảo Rương

5

khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

8

khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 sao

1

khóa

Huyền Đồng

100

khóa

Ngoại Trang Manh Manh (Hạn dùng 7 ngày)

1

khóa

 60000 vàng 

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Cống Hiến 6000

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 sao

2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

10

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

khóa

 135000 vàng

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi chọn mảnh đồng đội

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

20

khóa

Trang bị Áo Bạch Kim

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

khóa

Rương Kim Ô Chi Dực (15 ngày )

1

khóa

Các Máy chủ còn lại :

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

15000 Vàng

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3, 4 sao

5

khóa

Huyền Đồng

100

khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

khóa

 30000 vàng

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 sao

1

khóa

Huyền Đồng

200

khóa

Ngoại Trang Manh Manh (Hạn dùng 7 ngày)

1

khóa

 60000 vàng

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Cống Hiến 6000

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

15

khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 sao

2

Khóa

Hoạt Lực 50000 điểm

1

Khóa

Túi chọn mảnh điểm kim Thạch Truyền thuyết

10

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

khóa

 135000 vàng

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi chọn mảnh đồng đội

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

20

khóa

Trúc Khí Đan

5

Khóa

Hoạt Lực 50000 điểm

2

Khóa

Túi chọn mảnh điểm kim Thạch Truyền thuyết

20

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị đồ ( tất cả)

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

khóa

Rương Kim Ô Chi Dực (15 ngày )

1

khóa

 

Lưu ý

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
  • Sự kiện diễn ra một ngày ngày duy nhất.
  • Gửi yêu cầu nhận quà: