Trang chủ / Sự kiện

Đua Top Hoàng Kim

28-05-2019

Chia sẻ

Máy chủ mới Ngạo Long chính thức được khai mở lúc 10h00 ngày 19/06/2020 với chuỗi sự kiện đua TOP vô cùng hấp dẫn đang chờ đón chư vị Đại hiệp.

Cơ hội nhận được Trang Bị Hoàng Kim và nhiều món quà quà giá trị khác từ phần thưởng Đua TOP đặc biệt chỉ có tại máy chủ mới Ngạo Long.

Chi tiết như sau:

Nội dung

 

Đua Top cấp độ

  • Thời gian: Từ ngày 19/06 đến ngày 24/06/2020.
  • Top 1 Cấp độ sẽ nhận được Hoàng Kim và nhiều vật phẩm hữu ích.
  • Đại hiệp Top 1-5 BXH Kinh Nghiệm ingame sẽ nhận được thêm phần thưởng giá trị như sau: (Tất cả vật phẩm đều Khóa).

TOP

STT

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

1

Túi Chọn Hộ Oản Hoàng Kim

Khóa

1

3

Cống Hiến 5000

Khóa

3

4

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

Khóa

50

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

TOP 2

1

Túi Chọn Hộ Oản Bạch Kim

Khóa

1

3

Cống Hiến 5000

Khóa

2

4

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

Khóa

25

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 3

1

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

3

Cống Hiến 5000

Khóa

1

4

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

Khóa

15

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 4-5

2

Cống Hiến 5000

Khóa

1

3

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

Khóa

15

4

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Đua Top Công lực

  • Đua Top Hoàng Kim: Từ ngày 19/06 đến ngày 29/06/2020.
  • Top 1 Công lực sẽ nhận được Hoàng Kim và nhiều vật phẩm hữu ích.
  • Top 5 Công Lực sẽ dựa vào xếp hạng Bảng Công Lực (Tất cả vật phẩm đều Khóa):

TOP

STT

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

1

Túi Chọn Đai Hoàng Kim

Khóa

1

3

Chân Khí 50000

Khóa

3

4

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

20

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

TOP 2

1

Túi Chọn Đai Bạch Kim

Khóa

1

3

Chân Khí 50000

Khóa

2

4

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

15

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 3

1

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

3

Chân Khí 50000

Khóa

1

4

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

10

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 4-5

2

Chân Khí 50000

Khóa

1

3

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

15

4

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1