Trang chủ / Sự kiện

Nhân Sĩ May Mắn

14-03-2018

Chia sẻ

Nhân sĩ thân mến!

 

Chào mừng quý Nhân sĩ đến với máy chủ mới Lý Mạc Sầu, Phương Phàm đã chuẩn bị gói quà đặc biệt dành tặng cho Nhân sĩ may mắn đăng nhập thứ 100, 200, 300, 500, 1000, 2018 vào máy chủ Lý Mạc Sầu. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết sự kiện Nhân Sĩ May Mắn sau đây.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Sự kiện diễn ra từ 10h00 ngày 16/03/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2018.
  • Điều kiện: Người chơi tạo nhân vật lần đầu đăng nhập vào máy chủ mới Lý Mạc Sầu.

Nội dung sự kiện

  • Sau khi máy chủ Lý Mạc Sầu khai mở, Nhân sĩ thông qua nhân vật đã tạo ở máy chủ mới tiến hành đăng nhập vào game.
  • Nhân sĩ đăng nhập thứ 100, 200, 300, 500, 1000, 2018 có thể nhận được thưởng đặc biệt của BQT. Nhân sĩ may mắn nhận được thư thông báo và đến NPC Lễ Quan để nhận thưởng nhé.

Lưu ý
  • Chỉ có Nhân sĩ đăng nhập thứ 100, 200, 300, 500, 1000, 2018 mới có thể nhận thưởng ở NPC Lễ Quan.
  • Mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật nhận thưởng, cùng 1 tài khoản đăng nhập lặp lại không tính.

Phần quà đặc biệt dành cho Nhân Sĩ May Mắn

  • Nhân sĩ đăng nhập thứ 100, 200, 300, 500, 1000, 2018 sẽ nhận được gói quà giá trị. Đặc biệt, Nhân sĩ đăng nhập thứ 2018 sẽ nhận được tôn hiệu Nhân Sĩ May Mắn:

Nhân sĩ đăng nhập thứ

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

100

2000 Vàng Khóa

2

Khóa

Tử Thủy Tinh

2

Khóa

20000 Bạc Khóa

1

Khóa

200

3000 Vàng Khóa

3

Khóa

Tử Thủy Tinh

3

Khóa

20000 Bạc Khóa

1

Khóa

300

4000 Vàng Khóa

4

Khóa

Tử Thủy Tinh

4

Khóa

30000 Bạc Khóa

3

Khóa

500

5000 Vàng Khóa

5

Khóa

Tử Thủy Tinh

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

2

Khóa

30000 Bạc Khóa

3

Khóa

1000

Anh Hùng Lệnh (7 ngày)

1

Khóa

5000 Vàng Khóa

5

Khóa

Tử Thủy Tinh

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

3

Khóa

40000 Bạc Khóa

4

Khóa

2018

Anh Hùng Lệnh (7 ngày)

1

Khóa

8000 Vàng Khóa

8

Khóa

Tử Thủy Tinh

7

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

5

Khóa

Tôn hiệu Nhân Sĩ May Mắn (15 ngày)

1

Khóa

50000 Bạc Khóa

5

Khóa

Đại Sứ Sự Kiện - Phương Phàm