Trang chủ / Sự kiện

Đăng nhập tặng quà

29-05-2019

Chia sẻ

Đăng nhập nhận quà là hoạt động người người đều thích!

Thời gian

  • Từ ngày 06/06 đến ngày 12/06/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ đăng nhập vào game để nhận những phần quà hấp dẫn.

Ngày

Quà 1

Số lượng

Quà 2

Số lượng

Quà 3

Số lượng

06-06-2019

Quà May Mắn

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Mảnh hòa thị bích

5

07-06-2019

Quà Rèn

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Thẻ Đồng Đội 4, 5 sao ngẫu nhiên

1

08-06-2019

Quà Võ Lâm

10

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Mảnh hòa thị bích

15

09-06-2019

Quà Huân Chương

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Thẻ Đồng Đội 4, 5 sao ngẫu nhiên

1

10-06-2019

Quà Chân Khí

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Mảnh hòa thị bích

30

11-06-2019

Quà Đồng Đội

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Thẻ Đồng Đội 4, 5 sao ngẫu nhiên

1

12-06-2019

Quà Anh Hùng

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

1

Mảnh hòa thị bích

50