Trang chủ / Sự kiện

Quà huynh đệ đồng tâm

29-05-2019

Chia sẻ

Hỗ trợ đắc lực cho quý đại hiệp trên con đường chinh phục giang hồ sẽ là những gói quà huynh đệ hữu ích!

Gói Quà Huynh Đệ

  • Anh ngã em nâng, đã chơi NKVS là phải có anh em. Đại hiệp hãy cùng anh em của mình tổ đội để nhận gói GÓI QUÀ HUYNH ĐỆ hỗ trợ anh em cùng tiến, chinh phục NKVS.
  • Điều kiện: Phải tổ đội đủ 6 người, đội trưởng đến NPC LẠC TÂM ẢNH chọn dòng nhận "GÓI QUÀ HUYNH ĐỆ" -> nhận xong tất cả thành viên điều nhận 1 GÓI QUÀ HUYNH ĐỆ.
  • Giới hạn cấp độ: Người chơi cấp 90 trở lên, đã vào phái, mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần.Áp dụng cho máy chủ mới Bách Long
  • Chi tiết gói quà:

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Bạc Khóa 10 vạn

2

Khóa

2

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

1

Khóa

3

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

4

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

5

Tuyết Ưng Vũ

2

Khóa

6

Bách Niên Chu Quả

1

Khóa