Trang chủ / Sự kiện

Rương Đại Cát

04-04-2019

Chia sẻ

Rương Đại Cát chứa nhiều tài bảo giá trị, đại hiệp có muốn sở hữu không? Nhanh tay mở rương nhận thưởng giá trị ngay nhé!

 

 

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 29/03/2019.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 29/04/2019.

Nội dung sự kiện

 • Đại hiệp trong thời gian sự kiện có thể thông qua Thư nhận được Rương Đại Cát.
 • Chỉ cần nạp thẻ đạt mốc nhất định là có thể nhận được Chìa Khóa của mốc. Tổng có 9 mốc: Lần lượt là 600 Vàng, 1500 Vàng, 3000 Vàng, 6000 Vàng, 15000 Vàng, 30000 Vàng, 90000 Vàng, 150000 Vàng, 300000 Vàng.
 • Nạp thẻ đạt mốc nhất định sẽ nhận được Chìa Khóa tương ứng, nhiều nhất có thể dùng 6 Chìa Khóa.
 • Ví dụ: Nạp thẻ 1500 Vàng, Chìa Khóa nhận được có thể mở thưởng của 600 Vàng và 1500 Vàng, nếu lần sau nạp thẻ được 6000 Vàng, thì Chìa Khóa nhận được có thể mở thưởng của 3000 Vàng và 6000 Vàng, trong thời gian sự kiện tối đa chỉ được nhận 6 Chìa Khóa.
 • Cần sử dụng Rương hoặc Chìa Khóa trong thời gian sự kiện nhé, sự kiện kết thúc thì không dùng được nữa, có được Chìa Khóa hãy mau sử dụng.
Lưu ý quan trọng:
 • Chỉ nhận được tối đa 6 Chìa Khóa mở rương thưởng nên quý đại hiệp suy nghĩ kỹ mốc thưởng muốn nhận để tránh lãng phí khi nhận thưởng chìa khóa.
 • Nếu nhận thưởng từ mốc thấp đến mốc cao sẽ có tối đa 6 lần nhận thưởng nhận Chìa Khóa, nếu đại hiệp nhận mốc càng cao thì càng có lợi, ví dụ nhận thưởng ngay mốc 300,000 vàng sẽ nhận được toàn bộ Rương thưởng các mốc còn lại.

Thưởng

Mốc

Vật phẩm nhận được khi mở Rương

Số lượng

Tính chất

600 Vàng

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Tôn Hiệu Đại Cát

1

Khóa

1,500 Vàng

Chân Khí (50,000 điểm)

1

Khóa

Long Diên Thảo

1

Khóa

3,000 Vàng

100,000,0000 Kinh Nghiệm

1

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

6,000 Vàng

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

15,000 Vàng

Chân Khí (100,000 điểm)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4, 5 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

30,000 Vàng

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Khóa

Kim Thủy Tinh

5

Khóa

Chân Khí (200,000 điểm)

1

Khóa

90,000 Vàng

Chân Khí (300,000 điểm)

1

Khóa

Quan Ấn - Võ Thần (15 ngày)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 5 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

150,000 Vàng

Huân Chương Tinh Xảo (15 dòng)

1

Khóa

Rương Linh Thạch Bậc 7 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 6 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

300,000 Vàng

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 6 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Túi Chọn Linh Phách Thạch 1

1

Khóa

Túi Chọn Vũ Khí Hoàng Kim

1

Không Khóa

 • Túi Chọn Huyệt Vị Đồ mốc thưởng 3.000 Vàng, 6.000 Vàng

 • Túi Chọn Huyệt Vị Đồ mốc thưởng 30.000 Vàng

Đại Sứ Sự Kiện - Phương Phàm