Trang chủ / Sự kiện

Trừ Gian Diệt Bạo Đón Xuân Sang

01-03-2018

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

 

Sự kiện Trừ Gian Diệt Bạo Đón Xuân Sang đã quay trở lại, đây là cơ hội để Đại hiệp săn những vật phẩm hữu ích cho mình. Hãy tham gia ngay sự kiện để nhận được nhiều vật phẩm giá trị nhé.

 

Thời gian diễn ra sự kiện

 • Thời gian bắt đầu: Sau khi cập nhật phiên bản 2.103.117
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 31/03/2018.
 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60 trở lên
 • Sự kiện diễn ra tại các máy chủ đã mở từ ngày 01/12/2017 trở về trước.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đại hiệp đến NPC Bổ Đầu nhận nhiệm vụ “Tiêu diệt ác đồ nhận thưởng năm mới

 

 • Đại hiệp nhấp chọn nhận nhiệm vụ, mỗi ngày tối đa nhận được 2 lần nhiệm vụ

 

 • Sau khi nhận nhiệm vụ, trong túi Đại hiệp có 1 Thẻ Nhiệm Vụ Năm Mới.

 

 • Có thể xem tiến độ nhiệm vụ tại thẻ này, Đại hiệp hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong Thẻ Nhiệm Vụ Năm Mới có thể trở về NPC Bổ Đầu để giao và nhận thưởng nhiệm vụ.

 

Lưu ý
 • Mỗi nhân vật mỗi ngày tối đa chỉ có thể nhận 2 lần nhiệm vụ.
 • Vào lúc 00h00 – 23h59 tại bản đồ kích chiến đánh quái mới được tính số quái nhiệm vụ.
 • Nếu trong ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ hủy nhiệm vụ.
 • Trong lúc làm nhiệm vụ, quý Đại hiệp có thể tổ đội với nhau để hoàn thành nhanh nhiệm vụ.

Phần thưởng

 

 • Hoàn thành nhiệm vụ xong, Đại hiệp có thể đến chỗ NPC Bổ Đầu giao và nhận thưởng nhiệm vụ:
Vật phẩm thưởngSố lượngHình ảnhThuộc tính
Kinh Nghiệm 10,000,0001Khóa
Linh Khí Tinh Hoa10Khóa
Hoạt Lực 10001Khóa
Vàng Khóa 10001Khóa
Tửu Rương2Khóa
Rương Bát Quái1Khóa

Quà Chiến Thần

 • Để mở Rương Bát Quái, Đại hiệp mua Chìa khóa Càn Khôn (giá 200 Vàng) tại Trân Bảo Các sẽ nhận được Quà Chiến Thần:

 • Sử dụng quà Quà Chiến Thần sẽ nhận được cố định 5,000,000 Kinh Nghiệm, 5 Linh Khí Tinh Hoa đồng thời ngẫu nhiên nhận được vật phẩm giá trị sau:

 

Máy chủ đã mở 65 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

Toái Phiến-Nguyên Bá

1

Khóa

Toái Phiến-Phương Nhạn

1

Khóa

Toái Phiến-Cổ Thao

1

Khóa

Toái Phiến-Cung Cận

1

Khóa

Toái Phiến-Thiên Lang

1

Khóa

Toái Phiến-Kha Ni Ni

1

Khóa

Toái Phiến-Mặc Quân

1

Khóa

Toái Phiến-Dương Thiên Huống

1

Khóa

Toái Phiến-Nam Cung Phụng

1

Khóa

Toái Phiến-Ô Phong Hàn

1

Khóa

Toái Phiến-Bắc Xuyên Chương

1

Khóa

Toái Phiến-Cốc Thanh Lam

1

Khóa

Toái Phiến-Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

[Hiếm]-Thừa Quân Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]-Huyền Thiết Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]-Cầm Long Côn

1

Khóa

[Hiếm]-Phương Thiên Kích

1

Khóa

[Hiếm]-Gia Cát Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]-Ngạo Thiên Cuồng Đao

1

Khóa

Đá Rèn

5

Không Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Không Khóa

 

Máy chủ đã mở 90 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Bậc 4

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Môn Phái Bậc 3

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-1

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-2

1

Khóa

Toái Phiến-Vấn Tình Nhi

1

Khóa

Toái Phiến-Nhân Trần

1

Khóa

Toái Phiến-Hoa Ngữ Tình

1

Khóa

Toái Phiến-Hoa Ngự Ảnh

1

Khóa

Toái Phiến-Ân Hỏa Nguyệt

1

Khóa

Toái Phiến-Tần Thái Y

1

Khóa

Toái Phiến-Dạ Vương Mặc Quân

1

Khóa

Toái Phiến-Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Toái Phiến-Vu Quần

1

Khóa

[Hiếm]-Ngũ Thái Liên

1

Khóa

[Hiếm]-Thụy Tường Giới

1

Khóa

[Hiếm]-Di Lặc Bội

1

Khóa

[Hiếm]-Tiên Duyên Phù

1

Khóa

Đá rèn

5

Không Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Không Khóa

Nguyên Thạch Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Văn Soái

1

Khóa

Nguyên Thạch Ngô Quảng

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

 

Máy chủ đã mở 118 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Nguyên Thạch Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Văn Soái

1

Khóa

Nguyên Thạch Ngô Quảng

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

Nguyên Thạch Kha Ni Ni

1

Khóa

Nguyên Thạch Ly Trần Tử

1

Khóa

Nguyên Thạch Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Nỗ Tư

1

Khóa

Nguyên Thạch Bố Lai Nhĩ

1

Khóa

Nguyên Thạch Vu Quần

1

Khóa

Toái Phiến Tần Thái Y

1

Khóa

Đá rèn

7

Không Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Toái Phiến Ô Qua Việt

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV6

1

Không Khóa

[BK] Bạch Lộc Nghênh Sương

1

Không Khóa

[BK] Tử Loạn Phiên Phi

1

Không Khóa

[BK] Nghịch Lôi Thương

1

Không Khóa

[BK] Phá Hồn Côn

1

Không Khóa

[BK] Ảo Nhật Nõ

1

Không Khóa

[BK] Khôi Sát Kiếm

1

Không Khóa

[BK] Phần Điện Kiếm

1

Không Khóa

[BK] Thái A

1

Không Khóa

 

Máy chủ đã mở 162 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Nguyên Thạch Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Văn Soái

1

Khóa

Nguyên Thạch Ngô Quảng

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

Nguyên Thạch Kha Ni Ni

1

Khóa

Nguyên Thạch Ly Trần Tử

1

Khóa

Nguyên Thạch Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Nỗ Tư

1

Khóa

Nguyên Thạch Bố Lai Nhĩ

1

Khóa

Nguyên Thạch Vu Quần

1

Khóa

Toái Phiến Tần Thái Y

1

Khóa

Đá rèn

10

Không Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Toái phiến Long Chiến Thiên

1

Khóa

Toái phiến Phụng Minh Hương

1

Khóa

Toái phiến Đại Minh Vương

1

Khóa

Toái Phiến Ô Qua Việt

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Liên LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV8

1

Không Khóa

[BK] Bạch Lộc Nghênh Sương

1

Không Khóa

[BK] Tử Loạn Phiên Phi

1

Không Khóa

[BK] Nghịch Lôi Thương

1

Không Khóa

[BK] Phá Hồn Côn

1

Không Khóa

[BK] Ảo Nhật Nõ

1

Không Khóa

[BK] Khôi Sát Kiếm

1

Không Khóa

[BK] Phần Điện Kiếm

1

Không Khóa

[BK] Thái A

1

Không Khóa

 

Đại Sứ Sự Kiện - Phương Phàm