Trang chủ / Sự kiện

Truy Sát Thiên Cẩu

01-03-2018

Chia sẻ

Truy Sát Thiên Cẩu

 

Thiên Cẩu là hung thú có sức mạnh kinh người, đồng thời mang theo nhiều bảo vật giá trị. Nhân sĩ giang hồ nghe tin Thiên Cẩu xuất hiện tại bản đồ kích chiến liền ùn ùn kéo đến tranh nhau tiêu diệt Thiên Cẩu để đoạt bảo vật. Từ đây, giang hồ dậy sóng bởi những cuộc tranh đoạt khốc liệt.

Đại hiệp đã sẵn sàng tham gia Truy Sát Thiên Cẩu đoạt bảo vật?  Đừng quên đi cùng tổ đội để tăng cơ hội đánh bại Thiên Cẩu thành công nhé!

 

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Sự kiện diễn ra lúc 00h00 ngày 02/03/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2018.
  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên được tham gia.
  • Sự kiện diễn ra tại các máy chủ đã mở ngày 01/12/2017 trở về trước.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, tại bản đồ kích chiến sẽ xuất hiện Thiên Cẩu:
Thiên Cẩu xuất hiệnHình ảnh

- Thời gian xuất hiện: 06:00, 08:30, 12:00, 18:05, 00:05, 02:00 các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong tháng 3

- Số lượng xuất hiện: 15

- Bản đồ kích chiến cấp 70 xuất hiện Thiên Cẩu cấp 70

- Bản đồ kích chiến cấp 90 xuất hiện Thiên Cẩu cấp 90

- Bản đồ kích chiến cấp 110 xuất hiện Thiên Cẩu cấp 120

  • Tổ đội hoặc cá nhân đánh boss sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Tinh Vẫn Tệ

1

Không Khóa

500 Cống Hiến Sư Môn

1

Không Khóa

500 Vàng Khóa

1

Khóa

5 Vạn Bạc Khóa

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Không Khóa

  • Ngoài ra, đánh bại Thiên Cẩu sẽ ngẫu nhiên nhận được Rương Bát Quái:

  • Thiên Cẩu là hung thú có sức mạnh kinh người, Đại hiệp nên đi cùng tổ đội để tăng khả năng thành công đánh bại Thiên Cẩu.

Phần thưởng Quà Chiến Thần

 

Công thức ghép vật phẩm

  • Trân Bảo Các có bán Chìa Khóa Càn Khôn giá 200 Vàng:            

 

  • Đại hiệp đến chỗ NPC Đại Sứ Sự Kiện ghép nhận Quà Chiến Thần theo công thức sau:

 

  • Sử dụng quà Quà Chiến Thần sẽ nhận được cố định 5,000,000 Kinh Nghiệm, 5 Linh Khí Tinh Hoa đồng thời ngẫu nhiên nhận được vật phẩm giá trị sau:

Máy chủ đã mở 65 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

Toái Phiến-Nguyên Bá

1

Khóa

Toái Phiến-Phương Nhạn

1

Khóa

Toái Phiến-Cổ Thao

1

Khóa

Toái Phiến-Cung Cận

1

Khóa

Toái Phiến-Thiên Lang

1

Khóa

Toái Phiến-Kha Ni Ni

1

Khóa

Toái Phiến-Mặc Quân

1

Khóa

Toái Phiến-Dương Thiên Huống

1

Khóa

Toái Phiến-Nam Cung Phụng

1

Khóa

Toái Phiến-Ô Phong Hàn

1

Khóa

Toái Phiến-Bắc Xuyên Chương

1

Khóa

Toái Phiến-Cốc Thanh Lam

1

Khóa

Toái Phiến-Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

[Hiếm]-Thừa Quân Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]-Huyền Thiết Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]-Cầm Long Côn

1

Khóa

[Hiếm]-Phương Thiên Kích

1

Khóa

[Hiếm]-Gia Cát Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]-Ngạo Thiên Cuồng Đao

1

Khóa

Đá Rèn

5

Không Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Không Khóa

 

Máy chủ đã mở 90 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Bậc 4

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Môn Phái Bậc 3

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-1

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-2

1

Khóa

Toái Phiến-Vấn Tình Nhi

1

Khóa

Toái Phiến-Nhân Trần

1

Khóa

Toái Phiến-Hoa Ngữ Tình

1

Khóa

Toái Phiến-Hoa Ngự Ảnh

1

Khóa

Toái Phiến-Ân Hỏa Nguyệt

1

Khóa

Toái Phiến-Tần Thái Y

1

Khóa

Toái Phiến-Dạ Vương Mặc Quân

1

Khóa

Toái Phiến-Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Toái Phiến-Vu Quần

1

Khóa

[Hiếm]-Ngũ Thái Liên

1

Khóa

[Hiếm]-Thụy Tường Giới

1

Khóa

[Hiếm]-Di Lặc Bội

1

Khóa

[Hiếm]-Tiên Duyên Phù

1

Khóa

Đá rèn

5

Không Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Không Khóa

Nguyên Thạch Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Văn Soái

1

Khóa

Nguyên Thạch Ngô Quảng

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

 

Máy chủ đã mở 118 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Nguyên Thạch Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Văn Soái

1

Khóa

Nguyên Thạch Ngô Quảng

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

Nguyên Thạch Kha Ni Ni

1

Khóa

Nguyên Thạch Ly Trần Tử

1

Khóa

Nguyên Thạch Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Nỗ Tư

1

Khóa

Nguyên Thạch Bố Lai Nhĩ

1

Khóa

Nguyên Thạch Vu Quần

1

Khóa

Toái Phiến Tần Thái Y

1

Khóa

Đá rèn

7

Không Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Toái Phiến Ô Qua Việt

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV6

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV6

1

Không Khóa

[BK] Bạch Lộc Nghênh Sương

1

Không Khóa

[BK] Tử Loạn Phiên Phi

1

Không Khóa

[BK] Nghịch Lôi Thương

1

Không Khóa

[BK] Phá Hồn Côn

1

Không Khóa

[BK] Ảo Nhật Nõ

1

Không Khóa

[BK] Khôi Sát Kiếm

1

Không Khóa

[BK] Phần Điện Kiếm

1

Không Khóa

[BK] Thái A

1

Không Khóa

 

Máy chủ đã mở 162 ngày

Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Nguyên Thạch Ngụy Tử Hào

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Văn Soái

1

Khóa

Nguyên Thạch Ngô Quảng

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm]Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

Nguyên Thạch Kha Ni Ni

1

Khóa

Nguyên Thạch Ly Trần Tử

1

Khóa

Nguyên Thạch Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

Nguyên Thạch Mã Nỗ Tư

1

Khóa

Nguyên Thạch Bố Lai Nhĩ

1

Khóa

Nguyên Thạch Vu Quần

1

Khóa

Toái Phiến Tần Thái Y

1

Khóa

Đá rèn

10

Không Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1

Khóa

Toái phiến Long Chiến Thiên

1

Khóa

Toái phiến Phụng Minh Hương

1

Khóa

Toái phiến Đại Minh Vương

1

Khóa

Toái Phiến Ô Qua Việt

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Liên LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV8

1

Không Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV8

1

Không Khóa

[BK] Bạch Lộc Nghênh Sương

1

Không Khóa

[BK] Tử Loạn Phiên Phi

1

Không Khóa

[BK] Nghịch Lôi Thương

1

Không Khóa

[BK] Phá Hồn Côn

1

Không Khóa

[BK] Ảo Nhật Nõ

1

Không Khóa

[BK] Khôi Sát Kiếm

1

Không Khóa

[BK] Phần Điện Kiếm

1

Không Khóa

[BK] Thái A

1

Không Khóa

Đại Sứ Sự Kiện - Phương Phàm