Trang chủ / Sự kiện

Đầu tư vốn

03-04-2020

Chia sẻ

Chào đón máy chủ Đế Long khai mở vào lúc 10h00 ngày 10/04/2020, Phương Phàm xin giới thiệu sự kiện Đầu tư vốn.

Thay vì để vàng trong túi hãy tham gia sự kiện Đầu tư vốn để nhận được cả vỗn lẫn lãi. Cách thức đơn giản, quà thưởng nhiều vô kể. Cơ hội hiếm có, nhanh tay rinh quà nhé!

 

 

Phạm vi

  • Đại hiệp tại máy chủ Đế Long.

Thời gian

  • Thời gian đầu tư vốn: 10h ngày 10/04 đến 23h59 ngày 12/04/2020.
  • Thời gian nhận thưởng: 10h ngày 10/04 đến 23h59 ngày 22/04/2020.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian đầu tư vốn, Đại hiệp có thể chọn đầu tư 3.000 Vàng không khóa hoặc 10.000 Vàng không khóa sẽ nhận thưởng tương ứng sau:

Đầu tư 3.000 Vàng không khóa

Số ngày

Nhân sĩ nhận

1

Quà Y Phục Hiếm Bậc 4

2

Đại Lực Hoàn 500 Vạn

3

Tử Thủy Tinh

4

Túi Chọn Toái Phiến-2

5

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

6

Hoán Thú Phù-I

7

Thái Bình Yêu Thuật

8

Huân Chương Tinh Xảo

9

Hoạt Lực 1000

10

3000 Vàng

Đầu tư 10.000 Vàng không khóa 

Số ngày

Nhân sĩ nhận

1

Quà Y Phục Hiếm Bậc 4

2

2 Đại Lực Hoàn 500 Vạn

3

2 Tử Thủy Tinh

4

2 Túi Chọn Toái Phiến-2

5

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

6

10 Hoán Thú Phù-I

7

Độn Giáp Thiên Thư

8

Huân Chương Tinh Xảo 7 thuộc tính

9

Hoạt Lực 2000

10

10000 Vàng

 


 Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm