Lộ trình

Giải đấu Bang Hội Vô Song đã trở lại, những trận PK quyết liệt giữa các Bang hội, mang nhiều yếu tố chiến thuật trên chiến trường liên server sẽ diễn ra ngay từ tháng 10/2017.

Bang hội nào sẽ đứng lên bục cao nhất, trở thành Bang hội xuất sắc nhất trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song? Hãy khẳng định năng lực của Bang tại giải đấu Bang Hội Vô Song lần thứ 3!

 

 

Lịch trình thi đấu

Giải Đấu Bang Hội Vô Song lần thứ 3 diễn ra theo lịch trình sau:

- Thời gian báo danh bình chọn: Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 18/11/2017

- Bình chọn tư cách thi đấu Bang hội thi đấu: Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 23/11/2017

- Bốc thăm phân bảng: Từ ngày 24/11/2017 đến ngày 26/11/2017

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 02/12/2017 đến ngày 31/12/2017

- Thời gian chi tiết như sau:

Thời gian diễn raGiai đoạn
16/11/2017 đến 18/11/2017Thời gian báo danh bình chọn
20/11/2017 đến 23/11/2017Thời gian bình chọn tư cách tham gia

24/11/2017 đến 26/11/2017

Bốc thăm phân bảng

02/12/2017 đến 31/12/2017

Thời gian báo danh thi đấu

02/12/2017

Thi đấu trận 1, 2 bảng Hoàng Kim và Bạch Kim

03/12/2017

Thi đấu trận 3, 4 bảng Hoàng Kim và Bạch Kim

09/12/2017

Thi đấu trận 5, 6 bảng Hoàng Kim và Bạch Kim

10/12/2017

Thi đấu trận 7, 8 bảng Hoàng Kim và Bạch Kim

 16/12/2017 - 17/12/2017

Thời gian thi đấu Tứ Kết bảng Hoàng Kim và Bạch Kim

23/12/2017

Thời gian thi đấu Bán Kết bảng Hoàng Kim và Bạch Kim

24/12/2017

Thời gian thi đấu Chung Kết và tranh hạng 3 bảng Hoàng Kim và Bạch Kim

Lưu ý: Lịch trình thi đấu này được áp dụng cho giải đấu bảng Hoàng Kim và bảng Bạch Kim.

Danh sách chiến khu tham gia

Bảng Hoàng Kim

Cụm

Máy Chủ

1

Châu Giang

Đông Giang

Lăng Vân

Vô Song

2

Thái Sơn

Ngọa Hổ

Giáng Long

Truyền Thuyết

3

Nam Giang

Ngạo Thế

Thần Thoại

4

Thanh Vân

Hỏa Long

 

Bảng Bạch Kim

Cụm

Máy Chủ

1

Kiều Phong

Hồng Thất Công

Doãn Chí Bình

2

Đoàn Dự

Hãy nhanh tay bình chọn để đưa Bang hội của quý đại hiệp vào vòng chung kết nhé. Xem thêm hướng dẫn bình chọn: Tại đây.

Thông tin chi tiết, tại hạ sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất. Quý đại hiệp nhớ đón xem các bản tin mới nhất trên trang chủ Ngạo Kiếm Vô Song.