Siêu thưởng tháng 4 lần 3

Hai sự kiện truy nã siêu thưởng và Chúc Phúc Chi Vũ sẽ diễn ra từ ngày 18/04 đến 24/04/2015.

Mùa khuyến mãi tháng 4 lần 2

Thời gian tích lũy tháng 04/2015 sẽ được tính từ ngày 01/04 đến 30/04/2015.

Thời gian tích lũy tháng 03/2015 sẽ được tính từ ngày 03/03 đến 31/03/2015.

Dâng lễ Vua Hùng

Nhiều sự kiện đặc biệt như đúc trồng đồng, nấu bánh chưng, bánh dày sẽ diễn ra trong tháng 4/2015.

Siêu thưởng tháng 4 lần 2

Hai sự kiện vận tiêu siêu cấp và Hồng Phúc Lệnh sẽ diễn ra từ ngày 11/04 đến 17/04/2015.


Big Offline
Big Offline