Túi Phúc Vàng

Trong game mỗi ngày thông qua sự kiện đánh quái, cầu phúc có thể nhận Túi Phúc Vàng, số túi này mang đến nhiều phúc lợi không thể tưởng tượng được. Mở Túi Phúc Vàng có thể nhận quà vàng khóa, bạc khóa, điểm kinh nghiệm, ở khu vực luyện công đánh quái hoặc tham gia sự kiện có thể nhận Túi Phúc.

Điều kiện

  • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 20 trở lên

Công dụng Túi Phúc Vàng

  • Mở Túi Phúc Vàng có thể ngẫu nhiên nhận quà vàng khóa, bạc khóa, điểm kinh nghiệm, nguyên liệu (khóa)….
  • Mỗi người ngày tối đa mở 10 Túi Phúc Vàng, quá 10 túi vẫn dùng được nhưng chỉ nhận 100 bạc khóa.

Cách nhận

  • Đánh quái tinh anh rơi Túi Phúc Vàng: Ở các khu vực luyện công, đánh quái cũng là cách nhận Túi Phúc Vàng

  • Tham gia sự kiện: Tham gia sự kiện đố vui hằng ngày, bí cảnh thường, cầu phúc, đấu trường môn phái… có thể nhận được Túi Phúc Vàng.
  • Điểm truyện ký đổi Túi Phúc Vàng: Ở tiệm tùy thân dùng Điểm truyện ký mua Túi Phúc Vàng

  • Nhân vật VIP tạm/ VIP 1: Tất cả nhân vật là VIP tạm/ VIP 1 mỗi ngày có thể nhận 2 Túi Phúc.