HUYNH ĐỆ TƯƠNG PHÙNG

NHIỆT HUYẾT TỀ TỰU

|

Trở thành đội trưởng

Quy Tụ Cùng Huynh Đệ

Xem Chi Tiết

Thưởng tề tựu

 • Thánh Quang Thiên Dực
  ( Cánh bậc 10 )

 • Túi Hoạt Lực May Mắn

 • Túi Ưu Đãi Đồng Đội

 • Ma Thạch Định Chế
  Lấp Lánh Vũ Khí - Lv6

 • Tôn Hiệu
  Huynh Đệ Tương Phùng