Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Khởi tranh Gia Tộc Quần Hùng tháng 8

03-08-2016

Chia sẻ

Thưa quý đại hiệp Ngạo Kiếm Vô Song!

Vào lúc 21h00 ngày 01/08/2016, vòng đấu Gia Tộc Quần Hùng liên cụm sẽ chính thức bắt đầu. Tộc trưởng, tộc phó nhớ tập hợp các thành viên thu xếp thời gian tham gia nhé! 

Thời gian

♦ Thời gian diễn ra: thứ 2, thứ 3, thứ 5 (01/08, 02/08 và 04/08/2016)

♦ Thời gian báo danh: bắt đầu từ 20h30 - 20h59

♦ Thời gian bắt đầu: 21h00

♦ Thời gian kết thúc: 21h30

Các máy chủ tham gia

Chiến khu Máy chủ
Chiến khu 1 Châu Giang - Thái Sơn - Nam Giang - Lâm Giang - Lạc Sơn
Chiến khu 2 Thanh Vân - Mã Vân - Đông Giang - Ngọa Hổ
Chiến khu 3 Phi Hổ - Triệu Hổ - Hỏa Long
Chiến khu 4 Tiêu Dao - Côn Lôn - Cái Bang
Chiến khu 5 Đào Hoa Đảo - Đường Môn - Thiên Vương
  • Nếu nhân vật ở sân đấu offline thì đội đối phương được + 10 điểm tích lũy
  • Nhân vật ra khỏi khu an toàn thì không vào lại được khu an toàn, bị trọng thương mới vào đó (được đi ra chứ không được đi vào)

Phần thưởng Top 10

Xếp hạng Phần thưởng
Linh Khí Tinh Hoa Bạc Không Khóa Ma Thạch Lấp Lánh Ngoại Y 30 ngày (Không khóa)
Top 1 1.200 600 vạn 5
Top 2 1.000 400 vạn 4
Top 3 800 300 vạn 3
Top 4 & 5 400 200 vạn 2
Top 6 & 10 200 100 vạn 1

 

  • Ngoài ra, nhân sĩ vẫn nhận được các phần thưởng ingame như tháng trước, xem thêm: Tại đây

Quý anh hùng đã sẵn sàng cùng gia tộc của mình lập nên những chiến tích mới chưa, hãy kêu gọi các huynh đệ tham gia nào!

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn