Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Linh Thạch Trang Bị Tọa Kỵ

13-05-2019

Chia sẻ

Hẳn quý Đại hiệp đều biết rằng, Khảm nạm Linh Thạch giúp nhân vật tăng cường công lực và mạnh lên nhanh chóng, vững bước trên hành trình bôn tẩu giang hồ. Đại hiệp không chỉ khảm nạm cho bộ trang bị nhân vật mà còn có thể khảm nạm cho chiến mã của mình với tính năng Linh Thạch Tọa Kỵ.

Cấp Linh Thạch

  • Toàn bộ Toái linh thạch trang bị tọa kỵ đều là cấp 1
  • 3 hợp 1, toàn bộ linh thạch trang bị tọa kỵ đều có thể từ cấp 1 hợp đến cấp 6

Hình ảnh trang bị sau khi khảm

Loại Linh Thạch và thuộc tính

Linh Thạch Dây Cương

Linh Thạch Dây Cương

Thuộc tính 

Cấp 1

Cấp 6

Linh Thạch-Luân Hồi

Nguyên khí

4

40

Linh Thạch-Hủy Thiên

Sức mạnh

4

40

Linh Thạch-Tâm Nhãn

Điểm Chính xác

40

500

Linh Thạch-Khảm Minh

XS tạo trạng thái NH

10

45

Linh Thạch-Tốn Chiếu

TG tạo trạng thái NH

10

45

Linh Thạch-Thự Giới

Kháng né

12

120

Linh Thạch-Vô Song

Sát thương chí mạng

2%

15%

Linh Thạch-Nhục Thu

Công kích Kim

30

280

Linh Thạch-Cú Mang

Công kích Mộc

30

280

Linh Thạch-Cộng Công

Công kích Thủy

30

280

Linh Thạch-Chúc Dung

Công kích Hỏa

30

280

Linh Thạch-Hậu Thổ

Công kích Thổ

30

280

Linh Thạch-Phần Thế

Công cơ bản

15

120

Linh Thạch-Phá Ma

Chí mạng

15

120

Linh Thạch Yên Ngựa

Linh Thạch Yên Ngựa

Thuộc tính 

Cấp 1

Cấp 6

Linh Thạch-Nghi Vũ

Thời gian bị trạng thái xấu

20

90

Linh Thạch-Linh Thiểm

XS bị trạng thái xấu

20

90

Linh Thạch-Bá Giả

Thời gian bị trạng thái NH

15

60

Linh Thạch-Linh Sơn

XS bị trạng thái NH

15

60

Linh Thạch-Điều Hòa

Hiệu suất hồi sinh lực

3%

20%

Linh Thạch-Hư Không

NH tương khắc yếu đi

40

500

Linh Thạch-Hung Triệu

Phản đòn công xa

2%

12%

Linh Thạch-Họa Nguyên

Phản đòn công gần

2%

12%

Linh Thạch-Tề Thiên

Thể chất

4

40

Linh Thạch-Sâm La

Giới hạn sinh lực

50

520

Linh Thạch Chân Đạp

Linh Thạch Chân Đạp

Thuộc tính 

Cấp 1

Cấp 6

Linh Thạch-Quân Hành

Tất cả kháng tính

6

72

Linh Thạch-Hâm Linh

Kháng Kim

20

220

Linh Thạch-Sâm Nguyên

Kháng Mộc

20

220

Linh Thạch-Miểu Hồn

Kháng Thủy

20

220

Linh Thạch-Diễm Phách

Kháng Hỏa

20

220

Linh Thạch-Nghiêu Tủy

Kháng Thổ

20

220

Linh Thạch-Kính Úy

Phòng chí mạng

3%

20%

Linh Thạch-Thần Thiểm

Né chí mạng

9

60

Linh Thạch-Ảo Diệt

Né đòn

12

120

Linh Thạch-Ảo Ảnh

Thân pháp

4

40

 

Cách sở hữu Linh Thạch

Người chơi tiến hành tiêu phí đat mốc 20000 Vàng sẽ nhận được  20 Tiền

 

Người chơi sử dụng Tiền có thể đổi Túi chọn Toái phiến ngựa bất kỳ tại NPC Thương nhân Thần Bí số lượng trao đổi 20 tiền bằng 1 Túi chọn Toái phiến

NPC Thương Nhân Thần Bí (569,114), Phượng Tường

 Cách Trang Bị Linh Thạch Tọa Kỵ

Vào giao diện Khảm nạm Linh Thạch 

Tiến hành đặt Linh thạch vào và Khảm 

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn