Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Quà Tặng Nạp Thẻ ngày 10/11

10-11-2018

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

 

Tại hạ xin gửi đến quý đại hiệp sự kiện Quà Tặng Nạp Thẻ. Theo đó, đại hiệp chỉ cần nạp đạt mốc sẽ nhận được quà tặng giá trị như: Bách Bảo Rương, Túi Chọn Danh Vọng Lệnh. Mời quý vị xem chi tiết phần quà như sau:

 

Thời gian

  • Từ 0h30 - 23h59 ngày 10/11/2018.
  • Phạm vi sự kiện: Tất cả máy chủ.

Vật phẩm mới

 

Đạo cụ siêu "hot": Bách Bảo Rương 

 

 

Phần thưởng sự kiện

 

Máy chủ Kim Long

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18,000 Vàng  Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 10,000 Vàng Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1,000 Vàng Bách Bảo Rương  2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(5 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(5 chọn 1) 1

 

Máy chủ Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18,000 Vàng  Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9,000 Vàng Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1,000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1

 

Máy chủ Lý Mạc Sầu 

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18,000 Vàng  Bách Bảo Rương 12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9,000 Vàng Bách Bảo Rương 6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1,000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1

 

Các máy chủ còn lại

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18,000 Vàng  Bách Bảo Rương 12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9,000 Vàng Bách Bảo Rương 6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1,000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Lưu ý
  • Nhận thưởng sự kiện trước 23h59 hằng ngày .
  • Mỗi mốc server sẽ nhận được bách bảo rương chứa phần quà khác nhau.


Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn