Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Túi Quà Ưu Đãi 16/3 - 19/3

16-03-2016

Chia sẻ

Muốn có được những vật phẩm quý hiếm, quý anh hùng sẽ phải trải qua nhiều chông gai, thử thách trong quá trình thu thập. Nay, chỉ cần 1 thao tác khi tham gia sự kiện Túi Quà Ưu Đãi, quý đại hiệp sẽ nhanh chóng sở hữu nhiều vật phẩm có giá trị.

Thời gian diễn ra

Bắt đầu: 08h00 ngày 16/03/2016 (sau khi cập nhật phiên bản 2.98.11)

Kết thúc: 23h59 ngày 19/03/2016

Điều kiện tham gia

Máy chủ mở từ 12/08/2013 - 08/03/2016

Túi Quà Ưu Đãi bao gồm:

• Tùy theo thời gian mở máy chủ, Túi Quà Ưu Đãi sẽ bao gồm các vật phẩm sau:

Giá: 2888 vàng không khóa/ 1 Túi Quà

• Máy chủ mở ngày 08/03/2016

Máy chủ mở ngày 19/02/2016

Máy chủ mở ngày 15/01/2016

Máy chủ mở từ ngày 21/10/2015 đến 25/12/2015

Máy chủ mở từ ngày 18/09/2015 đến 03/10/2015

Máy chủ mở từ ngày 03/07/2015 đến 04/09/2015

Máy chủ mở từ ngày 23/04/2015 đến 10/06/2015

Máy chủ mở từ ngày 12/08/2013 đến 09/03/2015

 
Máy chủ mở ngày 08/03/2016
 
Vật phẩm
Hình ảnh Số lượng  Thuộc tính
Hồng Thủy Tinh 2 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (chưa giám định) 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 10 Khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 10 Khóa
 
Máy chủ mở ngày 19/02/2016
 
Vật phẩm
Hình ảnh Số lượng  Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Hoán Thú Phù-I 10 Khóa
1 vạn Hoạt Lực Khóa 1 Khóa
Ly Vân Ti-3 5 Khóa
Đá Tinh Luyện 10 Khóa

 

Máy chủ mở ngày 15/01/2016
 
Vật phẩm
Hình ảnh Số lượng  Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 10 Khóa
Nhiệm Vụ Quyển 5 Khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Huyền Thiết Thạch 10 Khóa

 

Máy chủ mở từ ngày 21/10/2015 đến 25/12/2015
 
Vật phẩm
Hình ảnh Số lượng  Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Đá Rèn 10 Khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm) 1 Không khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Ly Vân Ti-4 5 Không khóa

 

Máy chủ mở từ ngày 18/09/2015 đến 03/10/2015
 
 
Vật phẩm
Hình ảnh Số lượng  Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Đá Rèn 10 Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm) 5 Khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Ly Vân Ti-5 5 Không khóa

 

Máy chủ mở từ ngày 03/07/2015 đến 04/09/2015
 
Vật phẩm
Hình ảnh Số lượng  Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Đá Rèn 10 Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm) 5 Khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Hoán Thú Phù-I 20 Khóa

 

Máy chủ mở từ ngày 23/04/2015 đến ngày 10/06/2015
 
 
Vật phẩm
Hình ảnh Số lượng  Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Đá Rèn 10 Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm) 5 Khóa
Tinh Kim 1 Khóa
Ly Vân Ti 6 10 Không khóa
 
Máy chủ mở từ ngày 12/08/2013 đến ngày 03/09/2015
 
Vật phẩm
Hình ảnh Số lượng  Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Đá Rèn 10 Khóa
Huyền Thiết Thạch 50 Khóa
Tinh Thần Sa 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 10 Không khóa
 
Lưu ý
  • Mỗi nhân sĩ chỉ được mua 1 Túi Quà Ưu Đãi/1 ngày

Cách mua Túi Quà Ưu Đãi

 


Nhấp biểu tượng Túi Quà Ưu Đãi phía trên bên phải màn hình để mua

 Số lượng có hạn, nhấp Mua ngay kẻo hết!

 Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn