Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Ưu đãi nạp thẻ ngày 12/10. Nhanh tay nạp ngay!

12-10-2018

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

 

NKVS luôn mang đến nhiều cơ hội nhận ưu đãi cùng những phần quà hấp dẫn. Trong sự kiện Quà Tặng Nạp Thẻ lần này, quý vị nạp thẻ đạt mốc sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm như: Bách Bảo Rương, Túi Chọn Danh Vọng Lệnh, Huyền Đồng.

 

Thời gian

  • Từ 0h30 - 23h59 ngày 12/10/2018.
  • Phạm vi sự kiện: Tất cả máy chủ.

Vật phẩm mới

 

Đạo cụ siêu "hot": Bách Bảo Rương 

 

 

Phần thưởng sự kiện

 

Máy chủ Kim Long

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng  Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 9000 Vàng Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng Bách Bảo Rương  2
Huyền Đồng 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Huyền Đồng 1

 

Máy chủ Hoàng Dược Sư

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng  Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 10000 Vàng Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1

 

Máy chủ Âu Dương Phong

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng  Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9000 Vàng Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1

 

Máy chủ Lý Mạc Sầu 

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng  Bách Bảo Rương 12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9000 Vàng Bách Bảo Rương 6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1

 

Các máy chủ còn lại

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng  Bách Bảo Rương 12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9000 Vàng Bách Bảo Rương 6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Lưu ý
  • Nhận thưởng sự kiện trước 23h59 hằng ngày .
  • Mỗi mốc server sẽ nhận được bách bảo rương chứa phần quà khác nhau.


Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn