Công lực

Công lực

Trong Ngạo Kiếm Vô Song có nhiều thứ mạnh yếu khác nhau, người có vũ khí cường hóa+6, người có y phục khảm+3, ai mạnh hơn ai? Thực ra công lực là cách đánh giá đơn giản nhất. Công lực không chỉ chỉ rõ lực công kích nhân vật, mà còn đánh giá tổng quát nhiều phương diện cường hóa, trang bị của nhân vật trong game.

Nhận công lực

• Nhân vật có đẳng cấp đạt 70 mới có công lực, hiển thị ở giao diện nhân vật F1. Dù đánh quái phụ bản hay PK người chơi, hệ thống công lực đều mang lại những trải nghiệm khác nhau.

Công lực ảnh hưởng cái gì?

Ảnh hưởng PK

  • Công lực trực tiếp ảnh hưởng sát thương lúc PK nhận được. 
  • Tăng thêm sát thương lên người chơi có lực công kích nhỏ hơn mình, đồng thời sát thương bản thân nhận được sẽ bị giảm đi.

Ví dụ: Hai hiệp khách đều có cấp, trang bị, tài phú.. thực lực xấp xỉ nhau tiến hành PK, rõ ràng bên công lực cao sẽ có ưu thế PK hơn.

Ảnh hưởng đánh quái

  • Công lực cũng có ảnh hưởng tăng công hiệu đánh quái tăng lên đáng kể. Tham gia sự kiện bí cảnh Thanh Vân Phong, bí cảnh Kỳ Ngộ, bí cảnh thường, chiến trường... bạn sẽ cảm nhận được sự ảnh hưởng của công lực với đánh quái, công lực nhân vật c&ag