Mâm Cao Cỗ Đầy

Cung chúc tân xuân!

Mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt, dù có đi đâu, ở đâu cũng không bao giờ thiếu chiếc bánh chưng xanh trong mâm cỗ Tết cổ truyền, nhà nào cũng có dăm ba cặp bánh để cúng gia tiên. Trong ngày tết cổ truyền hình ảnh gia đình quây quần bên nồi bánh chưng thật là đẹp và ý nghĩa, NKVS kính mời Đại hiệp tham gia sự kiện Mâm Cao Cỗ Đầy với hoạt động thu thập Bánh Chưng đầy ý nghĩa trong những ngày Tết.

 

 

Thời gian sự kiện

 

  • Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày 01/02/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 28/02/2019.
  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên tại tất cả máy chủ đều được tham gia sự kiện.

Nội dung sự kiện

 

 

Lưu ý
  • Bánh Chưng và Bánh Chưng Đặc Biệt sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể sử dụng được. BQT sẽ không hỗ trợ vấn đề này sau khi sự kiện kết thúc.

Thưởng Bánh Chưng Thường

 

  • Đổi Bánh Chưng Thường đạt 20 lần sẽ nhận được 1 Bao Lì Xì
  • Đổi Bánh Chưng Thường sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm sau:

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Máy chủ đã mở 48 ngày

Chân Khí 500

1

Khóa

Bạc Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

1

Khóa

Vàng Khóa 500

1

Khóa

Hoạt Lực 500

1

Khóa

Máy chủ đã mở 76 ngày

Chân Khí 500

1

Khóa

Bạc Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500

1

Khóa

Vàng Khóa 500

1

Khóa

Hoạt Lực 500

1

Khóa

Máy chủ mở 260 ngày trở lên

Chân Khí 1000

1

Khóa

Bạc Khóa 10000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Vàng Khóa 1000

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

 

Thưởng Bánh Chưng Đặc Biệt

 

  • Đổi Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được Phong Pháo và ngẫu nhiên nhận được vật phẩm sau:

Máy chủ đã mở 48 ngày

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II

1

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Thiên Vương)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Thiếu Lâm)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Tiêu Dao)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Hoa Sơn)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Côn Luân)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Võ Đang)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Đào Hoa Đảo)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Nga My)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Cái Bang)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Đường Môn)

1

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II (Nhạn Linh)

1

Không Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Tàn Huân Chương (Chưa giám định)

1

Khóa

Chân Khí Đan (1000)

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (1000)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bạc (10000 lượng)

1

Khóa

  

Máy chủ đã mở 76 ngày

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II

1

Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Thiên Vương)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Thiếu Lâm)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Tiêu Dao)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Hoa Sơn)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Côn Luân)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Võ Đang)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Nga My)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Đào Hoa Đảo)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Cái Bang)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Đường Môn)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Nhạn Linh)

1

Không Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Tàn Huân Chương (Chưa giám định)

1

Khóa

Chân Khí Đan (1000)

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (1000)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bạc (10000 lượng)

1

Khóa

 

Máy chủ đã mở 260 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II

1

Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Thiên Vương)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Thiếu Lâm)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Tiêu Dao)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Hoa Sơn)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Côn Luân)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Võ Đang)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Nga My)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Đào Hoa Đảo)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Cái Bang)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Đường Môn)

1

Không Khóa

Túi Tàn Quyển Bí Tịch-III (Nhạn Linh)

1

Không Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Chân Khí Đan (1000)

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Bạc (10000 lượng)

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

1

Khóa

1500 Vàng Khóa

1

Khóa

 

Sử dụng Bánh Chưng Đặc Biệt đạt mốc nhất định

  • Số lần sử dụng Bánh Chưng Đặc Biệt đạt 10, 30, 50, 100, 150, 250, 500 lần có thể lần lượt nhận Cung Chúc Tân Xuân, Vinh Hoa Phú Quý, Phát Tài Phát Lộc, Vạn Sự Như Ý, An Khang Thịnh Vượng, Mã Đáo Thành Công, Phúc Lộc Thọ Toàn.

 

Đạt mốc

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

1

Khóa

30

Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

2

Khóa

50

Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

3

Khóa

100

Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

5

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

150

Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

5

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

250

Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

10

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

500

Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

10

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa