Tích Lũy Nạp Thẻ

Cung chúc tân xuân,

Tham gia sự kiện Tích Lũy Nạp Thẻ đầu năm mới sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho quý Đại hiệp, tích lũy càng nhiều càng được nhận thêm nhiều vật phẩm quý giá. Ưu đãi liên tục, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian tích lũy: 0h30 ngày 01/02/2019 đến 23h59 ngày 15/02/2019.
  • Bắt đầu nhận thưởng: 0h30 ngày 01/02/2019.
  • Kết thúc nhận thưởng: 23h59 ngày 15/02/2019.

Phần thưởng

  • Quý Đại hiệp tiến hành nạp thẻ đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá và hấp dẫn. 
Lưu ý:
  • Trong thời gian từ 01/02/2019  đến 15/02/2019, nếu Đại hiệp đã nạp đủ tất cả các mốc thì hãy nhận thưởng trước 23h59 ngày 15/02/2019. Tích lũy nhiều trong tháng sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng.

Máy chủ Kim Long, Thanh Long

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

3,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến 2000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

4

Khóa

6,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

15,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

5

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Hoán Thú Phù-III

3

Khóa

45,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Cống Hiến 6000

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

100,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

3

Khóa

200,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Không Khóa

Tụ Linh Đan*

2

Không Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Các máy chủ còn lại

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

3,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 4000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

6,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

15,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

2

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

5

Khóa

45,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến 6000

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

3

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

4

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

100,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không Khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

5

Không Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

200,000

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

5

Không Khóa

Tụ Linh Đan

2

Không Khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

4

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

1

Khóa

 

Đại sứ sự kiện Phương Phàm