Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-07-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Tiếp tục tạo thêm nhiều bất ngờ giúp hành trình phiêu bạt của quý Đại Hiệp thêm thú vị và hấp dẫn, Ngạo Kiếm Vô Song mang đến sự kiện Siêu Thưởng Tích Lũy từ ngày 01/07 đến hết ngày 02/07 với nhiều phần quà hấp dẫn, Đại Hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 01/07/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 02/07/2021.
 • Thời gian phát quà: 03/07/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào chỉ nhận thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Máy chủ Hoàng Kiếm:
  Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 3 Vạn và nhận thêm Thẻ đồng đội 4 sao tùy chọn x1 +Cống hiến sư môn 5000 điểm x1
  Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận thưởng x3 mốc 3 Vạn và nhận thêm Thẻ đồng đội 4 sao tùy chọn x1 + Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x60
 • Máy chủ Long Kiếm-Địa Kiếm-Phụng Kiếm:
  + Quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận thêm  thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên ( có tỉ lệ nhận được đồng đội cao thủ võ lâm) x2 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2
  + Quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 Vàng và nhận thêm thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên ( có tỉ lệ nhận được đồng đội cao thủ võ lâm) x4 cùng 1 trong các phần quà tùy chọn sau:

  Gói

  Vật phẩm

  Trạng Thái

  1

  Cánh 5- Băng Nghiên Vũ x1

  Khóa

  2

  Cống Hiến Sư Môn 400 000 điểm

  KHóa

  3

  Đá rèn x 200

  Khóa

  4

  Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x300

  KHóa

  5

  Chân khí 50000 điểm x20

  Khóa


 • Máy chủ còn lại:
  + Quy đổi đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận được  Túi đá kích hoạt cường hóa +18 (15 ngày) x2
  Quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 Vàng  vànhận thêm Túi đá kích hoạt cường hóa +18 (15 ngày) x4 cùng 1 trong các phần quà tùy chọn sau:

  Gói

  Vật phẩm

  Trạng Thái

  1

  Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

  Khóa

  2

  Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x1

  Khóa

  3

  Chân khí 50000 điểm x60

  Khóa

  4

  Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm x10

  Khóa

  5

  Cánh 6-Bình Loan Vũ x1

  Khóa • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

  Ví dụ:
  • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng sẽ chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng .

Phần Thưởng

Máy chủ Hoàng Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 5000

3

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Dung Thiết Thủy

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm-Long Kiếm-Phụng Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

60

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng đội

2

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x1 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x15

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x300

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Các máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

80

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x25 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

200

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

500

Khóa

Âm Dương Khí

150

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lược Gỗ

200

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

30

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

200

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

130

Khóa

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x300(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa