Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-04-2021

Chia sẻ

NKVS đã chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi cực kỳ long trọng, hoan nghênh đại hiệp giang hồ đến tham gia!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 01/04/2021.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/04/2021.

Phạm vi & Điều kiện

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 
  • Điều kiện: Đạt level 60 trở lên có thể tham gia.

Nội dung

- Train quái có thể nhận Gà Quay (Không Khóa).

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

  • Rượu Nếp (Không Khóa): giá 59 Vàng.
  • Nữ Nhi Hồng (Không Khóa): giá 149 Vàng.

- Người chơi đạt độ sôi nổi sẽ nhận được số lượng Rượu Trắng(Khóa) khác nhau:

Độ sôi nổi

Số lượng Rượu Trắng nhận được

Trạng thái

20

1

Khóa

40

2

60

2

80

2

100

3

 

- Tại Dương Châu đến NPC Sự Kiện Đại Tiệc Võ Lâm tiến hành ghép quà:

Nữ Nhi Hồng x1 + Gà Quay x1 = Yến Tiệc Lớn (Khóa) x1

Rượu Nếp x1 + Gà Quày x1 = Yến Tiệc Nhỏ(Khóa) x1

Rượu Trắng x1 + Gà Quay x1= Yến Tiệc May Mắn (Khóa) x1

- Mở Yến Tiệc May Mắn nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm, ngẫu nhiên.

- Mở Yến Tiệc Nhỏ nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Giới hạn ghép 100 Yến Tiệc Nhỏ/ngày.

- Mở Yến Tiệc Lớn nhận được 1 Võ Lâm Vinh Dự Lệnh (Không Khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Không giới hạn đổi.

- Ghép Yến Tiệc Lớn đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận được các gói quà tương ứng là Hộp Quà Võ Lâm-I, Hộp Quà Võ Lâm-II, Hộp Quà Võ Lâm-III, Hộp Quà Võ Lâm-IVHộp Quà Võ Lâm-V.

Bảng xếp hạng

  • Dùng Võ Lâm Vinh Dự Lệnh (không khóa) bỏ phiếu BXH.
  • 1 Võ Lâm Vinh Dự Lệnh (không khóa) = 1 điểm.

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

450

2

300

3

200

4~10

100

 

  • Quà Yến Tiệc May Mắn

Đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

Số lượng

Trạng thái

Quà Yến Tiệc May Mắn

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Vàng khóa 1000

1

Khóa

Hoạt Lực 500 điểm

1

KHóa

Bạc Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 1000 điểm

1

Khóa