Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-05-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Hòa chung không khí chào mừng ngày lễ lớn 30/4 - 1/5 của cả đất nước, Ngạo Kiếm Vô Song gửi đến quý Đại Hiệp sự kiện Siêu Thưởng Mừng Đại Lễ - Nhận Quà Cực To với tổng giá trị phần quà tặng thêm đến 89% so với các sự kiện siêu thưởng trước đó.

Khi tham gia sự kiện, ngoài các phần thưởng cố định, Đại Hiệp còn được nhận thêm gói quà Hào Khí Anh Hùng vô cùng hấp dẫn.

Cùng Phương Phàm xem ngay chi tiết sự kiện, để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu những vật phẩm vô cùng giá trị này nhé!!!!

 

 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 01/05/2022.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 03/05/2022.
 • Thời gian phát quà: 04/05/2022.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Đặc Biệt:
  - Máy Chủ Linh Phụng:
  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng
  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng
  Máy chủ Long Phụng-Phi Kiếm-Hỏa Kiếm-Cửu Kiếm:

  + khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng và nhận thêm 1 trong các phần quà sau:

  Gói

  Vật phẩm

  Trạng Thái

  1

  Cánh 5- Băng Nghiên Vũ x1

  Khóa

  2

  Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

  KHóa

  3

  Đá rèn x 200

  Khóa

  4

  Chân khí 50000 điểm x60

  Khóa

  5

  Túi chọn mảnh truyền thuyết x300

  KHóa

  - Máy chủ còn lại
  + khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng và nhận thêm 1 trong các phầm quà sau:

  Gói

  Vật phẩm

  Trạng Thái

  1

  Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

  Khóa

  2

  Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x2

  Khóa

  3

  Chân khí 50000 điểm x60

  Khóa

  4

  Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm x10

  Khóa

 

 • Ngoài ra:Tất cả quý Đại Hiệp khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng trở lên sẽ nhận được các gói quà Đại lễ giá trị hơn 89% so với các sự kiện khác (chi tiết các gói quà tại cuối trang):
  - Máy chủ Linh Phụng:
  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I.
  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I và Hào Khí Anh Hùng-II 
  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I , Hào Khí Anh Hùng-II và Hào Khí Anh Hùng-III
  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I , Hào Khí Anh Hùng-II, Hào Khí Anh Hùng-III và Hào Khí Anh Hùng-IV
  + Khi quy đổi đạt 99999 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I , Hào Khí Anh Hùng-II, Hào Khí Anh Hùng-III và Hào Khí Anh Hùng-IV và Hào Khí Anh Hùng-V
  - Máy chủ Long Phụng-Phi Kiếm-Hỏa Kiếm-Cửu Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I.
  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I và Nhiệt Huyết Anh Hào-II
  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I, Nhiệt Huyết Anh Hào-II và Nhiệt Huyết Anh Hào-III
  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I, Nhiệt Huyết Anh Hào-II, Nhiệt Huyết Anh Hào-III và Nhiệt Huyết Anh Hào-IV
  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I, Nhiệt Huyết Anh Hào-II, Nhiệt Huyết Anh Hào-III, Nhiệt Huyết Anh Hào-IV và Nhiệt Huyết Anh Hào-V
  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I, Nhiệt Huyết Anh Hào-II, Nhiệt Huyết Anh Hào-III, Nhiệt Huyết Anh Hào-IV, Nhiệt Huyết Anh Hào-V và Nhiệt Huyết Anh Hào-VI
  - Máy chủ cũ còn lại:
  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Vinh Quang Việt Nam-I.
  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Vinh Quang Việt Nam-I và Vinh Quang Việt Nam-II
  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Vinh Quang Việt Nam-I, Vinh Quang Việt Nam-II, Vinh Quang Việt Nam-III và Vinh Quang Việt Nam-IV
  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Vinh Quang Việt Nam-I, Vinh Quang Việt Nam-II, Vinh Quang Việt Nam-III, Vinh Quang Việt Nam-IV và Vinh Quang Việt Nam-V
  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Vinh Quang Việt Nam-I, Vinh Quang Việt Nam-II, Vinh Quang Việt Nam-III, Vinh Quang Việt Nam-IV, Vinh Quang Việt Nam-V và Vinh Quang Việt Nam-VI
Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 04/05/2022.

Phần thưởng  

Máy chủ Linh Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

8

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

8

Khóa

Cam Thủy Tinh

 Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x5

tùy chọn 1 trong 4 vật phẩm sau

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III x1

Khóa

Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x20

Khóa

Máy chủ Long Phụng-Phi Kiếm-Hỏa Kiếm-Cửu Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

180

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

250

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lược Gỗ

200

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

30

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

2

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa

Chi tiết quà tặng Đại Lễ

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Hào Khí Anh Hùng-I

Ngân Châm

5

Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy Chỉ Số VIP(10 ngày)

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Hào Khí Anh Hùng-II

Thẻ Đồng Đội 4 ngẫu nhiên

4

Trúc Khí Đan

40

Chân Khí 50000 điểm

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Hào Khí Anh Hùng-III

Trúc Khí Đan

30

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Cam Thủy Tinh

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Hào Khí Anh Hùng-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

1

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Đá Rèn

50

Hào Khí Anh Hùng-V

Cam Thủy Tinh

3

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Đá Rèn

50

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tuỳ Chọn

1

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Nhiệt Huyết Anh Hào-I

Trúc Khí Đan

30

Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy Chỉ Số VIP(10 ngày)

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Nhiệt Huyết Anh Hào-II

Thẻ Đồng Đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Trúc Khí Đan

40

Chân Khí 50000 điểm

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Nhiệt Huyết Anh Hào-III

Trúc Khí Đan

40

Chúc Phúc Chi Vũ Cấp Cao

20

Kim Thủy Tinh

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Nhiệt Huyết Anh Hào-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

1

Chân Khí 50000 điểm

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tuỳ Chọn

1

Nhiệt Huyết Anh Hào-V

Thủy Tinh sắc Màu

2

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Chân Khí 50000 điểm

10

Nhiệt Huyết Anh Hào-VI

Thủy Tinh sắc Màu

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Huyền Đồng

500

Huyền Bạc

50

Huyền Kim

10

Đồ Phổ Thần Thoại Chưa Giám Định x1 hoặc Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x300(khóa)

tùy chọn

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Vinh Quang Việt Nam-I

Trúc Khí Đan

40

Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy Chỉ Số VIP(10 ngày)

1

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

25

Vinh Quang Việt Nam-II

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Chân Khí 50000 điểm

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Vinh Quang Việt Nam-III

Trúc Khí Đan

50

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

3

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Vinh Quang Việt Nam-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Chân Khí 50000 điểm

5

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao (môn phái)

3

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Vinh Quang Việt Nam-V

Kim Thủy Tinh

2

Trúc Khí Đan

50

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Cầu Phúc Lệnh-III

3

Vinh Quang Việt Nam-VI

Kim Thủy Tinh

5

Huyền Đồng

500

Huyền Bạc

50

Huyền Kim

5

Chân Khí 50000 điểm

10

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

300