Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-05-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân sử dụng Tam Muội Chân Hỏa để luyện đan dược giúp trường sinh bất lão.

Những loại linh đan luyện ra từ lò bát quái được xem là vị thuốc qúy hiếm, có công dụng nhiệm màu chữa bách bệnh, tăng cường sức mạnh giúp Đại Hiệp thoát thai hoán cốt, trở thành bá chủ võ lâm.

Đại hiệp có thể luyện được bảo vật này khi tham gia sự kiện Bảo Linh Đan từ ngày 01/05/2022 đến 14/05/2022 tại Ngạo Kiếm Vô Song.

 

Thời gian

 • Ngày bắt đầu: 00h00 ngày 01/05/2022
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 14/05/2022

Điều kiện tham gia

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song
 • Nhân vật đạt level 60 trở lên có thể tham gia.

Nội dung

 • Train quái có thể nhận Lò Bát Quái (Không Khóa)            
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:                      

            - Tiểu Linh Đan (không khóa): giá 59 Vàng  

            - Đại Linh Đan (không khóa): giá 149 Vàng. 

 • Người chơi đạt độ sôi nổi sẽ nhận được số lượng Tinh Khí Thần (khóa) khác nhau:      

Độ sôi nổi

Số lượng Tinh Khí Thần nhận được

Trạng thái

20

2

Khóa

40

4

60

4

80

4

100

6

 • Tại Dương Châu đến NPC Thái Thượng Lão Quân tiến hành ghép quà:

Ghép quà

Tiểu Linh Đan x1 + Lò Bát Quái x1 = Quà Linh Đan (khóa) x1

Đại Linh Đan x1 + Lò Bát Quái x1 = Bảo Linh Đan(khóa) x1

Tinh Khí Thần x2 = Quà Tinh Luyện(khóa)x1

 

 • Mở Quà Tinh Luyện nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm, ngẫu nhiên.Giới hạn ghép 10 Quà Tinh Luyện /1 ngày                                                                               
 • Mở Quà Linh Đan nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm, đồng thời nhận được 10 điểm BXH/1 lần sử dụng. Giới hạn ghép 100 Yến Tiệc Nhỏ /1 ngày                                                                                 
 • Mở Bảo Linh Đan nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm, đồng thời nhận được 25 điểm BXH/1 lần sử dụng. Giới hạn ghép 300 Quà Bảo Linh Đan /1 ngày                                             
 • Ghép Bảo Linh Đan đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999  nhận được các gói quà tương ứng là Quà Bảo Linh Đan-I, Quà Bảo Linh Đan-II, Quà Bảo Linh Đan-III, Quà Bảo Linh Đan-IVQuà Bảo Linh Đan-V

Bảng xếp hạng      

 • Người chơi tích điểm bxh sẽ nhận được quà đua top bảng xếp hạng

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

10000

2

7000

3

3500

4~10

3500

 

Thưởng dùng chung cho tất cả máy chủ

Tên đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

Số Lượng

Trạng thái

Quà Tinh Luyện

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Vàng khóa 1000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Hoạt Lực 500 điểm

1

KHóa

Bạc Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 1000 điểm

1

Khóa