Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-11-2020

Chia sẻ

Chỉ cần tiêu phí trong thời gian sự kiện, quý đại hiệp sẽ nhận ngay những phần quà cực hấp dẫn!

Tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 00h00 01/11/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 02/11/2020.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện: mỗi ngày Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
  • Qua ngày tiếp theo sẽ reset lại mốc tiêu phí và có thể tham gia nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé: Tại Đây

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 02/11 (đối với Đại hiệp tiêu phí ngày 01/11) và 03/11 (đối với Đại hiệp tiêu phí ngày 02/11).

 

Phần thưởng  

Máy chủ Bách kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Chúc phúc chi vũ 

5

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 5000

3

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

3

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Hoạt lực 5000

5

Khóa

Huyền đồng

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

50000

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

5

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Đá rèn

20

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

3

Khóa

 

Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Chân khí 50000

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

3

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Hoạt lực 50000

1

Khóa

Huyền đồng

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

50000

 

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Hoạt lực 50000 điểm

1

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

3

Khóa

Kim ô chi dực 7 ngày

1

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Đá rèn

30

Khóa