Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

02-02-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Tích Nạp Bất Kỳ với nhiều lợi ích sẽ chỉ diễn ra từ ngày 02/02 - 04/02/2021.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 02/02/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 04/02/2021.
 • Thời gian phát quà từ ngày 05/02/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ NKVS. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày quý Đại Hiệp tích nạp mốc sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó.
 • Đặt Biệt: quý Đại Hiệp tích nạp liên tiếp đủ 3 ngày sẽ nhận thêm được :
  + Võ kỹ thiên kiêu lệnh x10
  + Võ Lâm Vinh Dự Lệnh x10
  + Bạc KHóa 50 vạn
  + Vàng Khóa 5 vạn x2
  + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x5
  + Tôn Hiệu Ngạo Kiếm Vô Song (7 ngày)

Phần thưởng

Ngày

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng Thái

02/01

Nạp bất kỳ

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Mặt nạ ngẫu nhiên

3

Khóa

Định Tâm Đan

10

Khóa

Túi chọn ngoại trang (3 ngày)

1

Khóa

03/02

500 Vàng

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Trúc Khí Đan

10

Khóa

04/02

1500 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

1

Khóa